Toepassing code kindermishandeling nog onvoldoende

toepassing-code-kindermishandeling-niet-voldoende-070717.jpg

De meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is nog niet optimaal ingeburgerd bij hulpverleners en moet beter worden toegepast. Dat zegt de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) na onderzoek.

'Het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld is in sommige sectoren nog steeds onvoldoende, net als scholing in deze problematiek', aldus de IGZ.

Inspectie per sector

De inspectie gaat de ontwikkelingen extra goed in de gaten houden. Ze kijkt per sector op welke manier de preventie, signalering, aanpak en behandeling van kindermishandeling verbeterd moet worden en of dat ook gebeurt.

Meldcode met vijf stappen

Het basismodel van de meldcode kent vijf verplichte stappen: in kaart brengen van signalen, overleggen met een collega, gesprek met de betrokkene(n), wegen van geweld en tenslotte beslissen over zelf hulp organiseren of alarm slaan.

Bron: ANP