Toezichthouder geeft 1 februari advies over verlaging gaswinning

gaswinning-groningen-advies-250118.jpg

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) komt volgende week donderdag met zijn advies aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken over verlaging van de gaswinning in Groningen.

De aardbeving bij Zeerijp van ruim twee weken geleden is de directe aanleiding voor het advies. SodM zal maatregelen voorstellen 'met het oog op de veiligheid van de inwoners van Groningen', zoals het verlagen van de gaswinning.

SodM benadrukt dat bij het advies alleen veiligheidsoverwegingen een rol spelen.

Update 26 januari: Reactie Wiebes

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken is optimistisch dat er komende week een schadeprotocol ligt voor Groningers die gedupeerd zijn door aardbevingen als gevolg van de gaswinning. 'Wij zijn er klaar voor', zei hij na de ministerraad. Hij wees er wel op dat het kabinet er niet alleen over gaat. Groningse organisaties zijn ook bij de opstelling van het schadeprotocol betrokken.

Volgens Wiebes is er sprake van een 'constructieve sfeer' en een 'samengevoel'. Hij zei dat er ook in het weekend aan het schadeprotocol wordt doorgewerkt. Het gaat vooral nog over technische zaken.

'De ministerraad is bereid om dat volgende week af te maken. Daar heb ik mandaat voor. Maar ik ben niet de enige die mandaat moet hebben', aldus Wiebes. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over het provinciebestuur. Ook is er 'zeer uitvoerig' gesproken met maatschappelijke organisaties en experts.

De overheid gaat de schadeafhandeling helemaal overnemen. 'De overheid gaat dit doen. Wij vinden dat de NAM (Nederlandse Aardoliemaatschappij) dit niet meer moet doen', zegt Wiebes. 'We willen het echt maken tot een organisatie die Groningen recht doet en die op basis van onafhankelijke besluiten kan beginnen met het uitkeren van die schades'.

Bron: ANP