Trouwen is uit

Nederlanders zijn niet meer trouwlustig. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) trouwden er in 2005 72.000 stellen. Dat is bijna 1200 minder dan het jaar daarvoor. Het was voor het laatst in 1945 dat het aantal huwelijken zo laag was.

De daling van het aantal huwelijken begon in 1999, toen trouwden nog 89.000 stellen. Een van de oorzaken is volgens het CBS dat men op latere leeftijd trouwt. Daarnaast daalde de afgelopen jaren het aantal mensen op huwbare leeftijd. Een derde factor is het alternatief geregistreerd partnerschap.

In 2005 was de gemiddelde leeftijd waarop men voor het eerst in het huwelijk trad gemiddeld bijna 30 jaar. In 1976 lag de huwelijksleeftijd van vrouwen nog onder de 23 jaar.

Het aantal huwelijken schommelde door de jaren heen flink. Volgens het CBS trouwden er in de jaren direct na de Tweede Wereldoorlog veel mensen, mede als gevolg van uitstel door de oorlog. ,,Vanaf begin jaren zestig steeg het aantal huwelijken gestaag en in 1970 bereikte het met 124.000 een hoogtepunt. Deze stijging kwam vooral doordat de relatief omvangrijke generatie naoorlogse kinderen de huwbare leeftijd bereikte.''

Uit de cijfers blijkt verder dat na 1970 het aantal trouwpartijen sterk daalde, tot 78.000 in 1983, waarna het aantal weer steeg tot bijna 96.000 in 1990. ,,Dit kan worden toegeschreven aan het relatief omvangrijke aantal kinderen van de babyboomers dat toen in het huwelijk trad.''

Bron: ANP