Uitbetalen of opnemen? Dit kan je doen met overgebleven vakantiedagen

vakantie-kalender166660715_s.jpg

Je contract loopt ten einde, maar je hebt nog wat vakantiedagen over. Dan moet je beslissen wat je daarmee doet. Laat je ze uitbetalen of maak je ze liever op? Het kan allebei, maar welke rechten heb je eigenlijk?

Als je ontslag hebt genomen of ontslagen bent, heb je recht op je reeds opgebouwde, maar nog ongebruikte vakantiedagen. Ook heb je recht op de vakantiebijslag die je hebt opgebouwd tot aan de ontslagdatum. Aan het einde van je dienstverband ontvang je een eindafrekening waarop deze bedragen staan vermeld - en wat je dus nog krijgt uitbetaald.

Wettelijk of bovenwettelijk

Iedereen die werkt heeft recht op vakantiedagen; beter bekend als wettelijke vakantiedagen. De vuistregel voor het minimumaantal vakantiedagen  is vier keer het aantal werkdagen die je in een week werkt. Een voorbeeld: werk je vijf dagen in de week, dan heb je recht op minimaal twintig vakantiedagen. Vaak heb je meer vakantiedagen; de bovenwettelijke vakantiedagen. Deze staan vermeld in je cao of contract.

Beide soorten dagen moeten uitbetaald of opgenomen kunnen worden. Bovenwettelijke vakantiedagen mag je altijd laten uitbetalen. De wettelijke vakantiedagen mag je alleen aan het eind van je contract uit laten betalen. 

Vakantiedagen laten uitbetalen

Je vakantiedagen laten uitbetalen is erg kostbaar, want je betaalt er veel belasting over. Je betaalt namelijk bijzonder loonbelasting Hoeveel belasting is per inkomen verschillend, maar de belasting kan oplopen tot wel meer dan 55%.  

Een voorbeeld:

Je wilt 20 verlofuren met een salaris van 25 euro per uur laten uitbetalen. Bruto ontvang je 20 x €25 x 8% vakantiegeld = €540. Met de bijzondere loonbelasting, 48,94% bij een jaarsalaris van 45.000, houd je dan maar €540 - 48,94% = €275,72 netto over.

Vakantiedagen opnemen

Je kunt er ook voor kiezen om je vakantiedagen niet te laten uitbetalen, maar deze op te nemen. Je hebt het recht om deze op te nemen tot aan het eind van je contract. Wanneer je deze wilt opnemen is in principe aan jou, maar je zal dit natuurlijk wel moeten overleggen. Je werkgever kan dit niet weigeren, tenzij er een goede reden voor is. Een voorbeeld hiervan is dat de werkgever in problemen komen door jouw afwezigheid. Bijvoorbeeld doordat er net een grote opdracht is binnengekomen of je wilt drie weken opnemen van de laatste vier weken die je nog in dienst bent.

Eindafrekening

Je werkgever is verplicht om je vakantiedagen administratief bij te houden. Aan het einde van je dienstverband zal je daarom een eindafrekening ontvangen.