Uitspraak Hoge Raad woekerpolisaffaire - reactie Nationale-Nederlanden

nn site.jpg

Dank voor de uitnodiging om naar de studio te komen. Omdat er op basis van de uitspraak van de Hoge Raad feitelijk niets is veranderd voor onze klanten, en omdat de zaak nog steeds onder de rechter is, kiezen we ervoor om nu alleen een schriftelijke reactie te geven. We willen hiermee voorkomen dat we vooruitlopen op de uitkomst van deze zaak.

Er is een verschil van inzicht over welke informatie verzekeraars zouden hebben moeten verstrekken aan verzekeringnemers over hun beleggingsverzekering. Dit is vervelend voor klanten die dit betreft en ook wij vinden het belangrijk dat er duidelijkheid komt.

De Hoge Raad heeft vrijdag 11 februari antwoord gegeven op vragen van het Hof Den Haag. Deze vragen gaan over eventuele informatieverplichtingen van verzekeraars in aanvulling op de verplichtingen op grond van specifieke Europese en Nederlandse regelgeving.

In zijn uitspraak stelt de Hoge Raad voorop dat een feitenrechter, zoals het Hof Den Haag moet bepalen of er aanvullende informatieverplichtingen bestaan en zo ja, om welke informatieverplichtingen het gaat. Daarnaast bevestigt de Hoge Raad dat als er aanvullende informatieverplichtingen bestaan, dat deze moeten voldoen aan de specifieke criteria die door het Europese Hof van Justitie in 2015 zijn geformuleerd. Dit betekent onder andere dat die informatieverplichtingen voor verzekeraars voldoende voorspelbaar moeten zijn.

De Hoge Raad geeft uitdrukkelijk geen oordeel over de vraag of voor verzekeraars aanvullende informatieverplichtingen gelden en, zo ja, welke. Het Hof Den Haag moet dus nog steeds op dezelfde wijze vaststellen of er aanvullende informatieverplichtingen zijn, en zo ja, of die dan voldoen aan de criteria die het Europese Hof heeft geformuleerd.

We blijven klanten benaderen om hen aan te moedigen om hun beleggingsverzekering zorgvuldig te beoordelen. Klanten die vragen hebben over hun beleggingsverzekering, kunnen contact met ons opnemen of meer informatie vinden op onze website. Daar staan antwoorden op de meest gestelde vragen en de mogelijkheden voor klanten met een beleggingsverzekering.