Uitstoot door luchtvaart verdubbelt zonder krachtig klimaatbeleid

luchtvaart-uitstoot-02042019.jpg

De uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaart in Nederland zal de komende twintig jaren verdubbelen als de overheid niet met een krachtig klimaatbeleid komt om het tij te keren. Dat concludeert Natuur & Milieu op basis van onderzoek van CE Delft en Royal Haskoning DHV naar de uitstoot van de luchtvaartsector.

De luchtvaartsector stoot momenteel 12 megaton CO2 uit. Dat is ongeveer 7 procent van de totale Nederlandse uitstoot. Zonder ingrijpen verdubbelt dit bijna naar 23 megaton in 2050.

'De onderzoeken tonen glashelder aan dat krachtig klimaatbeleid nu nodig is', stelt Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu. 'Het kabinet moet de sector een concreet besparingsdoel geven.' Om dat doel te kunnen halen, is het volgens Demmers noodzakelijk dat op korte termijn het aantal vluchten omlaag gaat.

Demmers: 'Voor de lange termijn moet fors worden ingezet op innovatie. Ook blijft de inzet op beter internationaal treinverkeer hard nodig, als duurzaam alternatief voor vliegen binnen Europa.'

Bron: ANP