Universiteiten en hogescholen investeren in onderwijs met geld leenstelsel

Engelshoven_05112019.jpg

De eerste universiteiten en hogescholen krijgen geld dat met de invoering van het leenstelsel is opgehaald om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) heeft dinsdag bekendgemaakt welke plannen van de onderwijsinstellingen zijn goedgekeurd.

Tien universiteiten en vijf hogescholen krijgen tot 2024 ruim 600 miljoen euro. Die gaan dat bedrag onder meer investeren in betere studentbegeleiding, betere onderwijsfaciliteiten, meer toegankelijkheid en hogere docentkwaliteit. De Radboud Universiteit Nijmegen verruimt bijvoorbeeld de openingstijden van de bibliotheek en de Rijksuniversiteit Groningen wil het geld gebruiken om meer studentpsychologen en extra studiebegeleiders aan te nemen.

Inbreng studenten

De plannen zijn mede tot stand gekomen door de inbreng van studenten. 'Het is goed om te zien dat er op alle instellingen flink werk is gemaakt door studenten, docenten en bestuurders om goede plannen te maken om het vrijgekomen geld te besteden', zegt Van Engelshoven.

Het geld dat vrijviel door de afschaffing van de basisbeurs in 2014 zou ten goede komen aan hogescholen en universiteiten. Maar sindsdien werd binnen en buiten de Tweede Kamer keer op keer gevraagd waar het geld nou precies aan werd uitgegeven.

Kamermeerderheid wil af van leenstelsel

Het leenstelsel dat door het vorige kabinet werd ingevoerd, staat inmiddels op de helling. Een ruime Kamermeerderheid wil ervan af. In het regeerakkoord is afgesproken dat er deze kabinetsperiode niet aan wordt getornd, maar de coalitiepartijen CDA en D66 willen toch kijken welke aanpassingen al snel mogelijk zijn.

Eerder is besloten dat studenten die tussen 2014 en 2018 nog niet ten volle van de nieuwe middelen konden profiteren, maar wel al moesten lenen, bij hun afstuderen een studievoucher ter waarde van 2000 euro krijgen. Met de studievoucher kunnen studenten extra onderwijs volgen. Studenten kunnen de voucher gebruiken vanaf het 5e tot het 10e studiejaar na het behalen van hun diploma. 

Bron: ANP MediaWatch / De Volkskrant / DUO