Urgenda bij Hoge Raad: Nederland zit nu pas op 14,5% minder CO2-uitstoot

urgenda-hoge-raad-14052019.jpg

Nederland loopt niet voorop met de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, maar juist achteraan. Zo stoot Nederland per inwoner meer CO2 uit dan China of India en ook 34 procent meer dan de gemiddelde Europeaan. Andere landen doen veel meer dan Nederland om de uitstoot terug te dringen. 'Nederland heeft wel mooie woorden, maar geen daden en zo gaat het al tientallen jaren', zei de advocaat van duurzaamheidsorganisatie Urgenda vrijdag bij de Hoge Raad.

In een overvolle zaal lichtten de organisatie en de Nederlandse staat hun argumenten toe voor de hoogste rechters. Inzet is de beperking van de CO2-uitstoot eind 2020 met zeker 25 procent ten opzichte van 1990, zoals internationaal is afgesproken. CO2 in de atmosfeer zorgt voor de opwarming van de aarde, met desastreuze gevolgen. Volgens Urgenda zit Nederland nu pas op 14,5 procent vermindering en is dat volstrekt onvoldoende. Urgenda had gelijk gekregen bij de rechtbank en het gerechtshof in Den Haag. Die legden een reductiebevel op, maar de Staat is daartegen in cassatie gegaan.

Nieuwe Klimaatwet: in 2030 bijna 50% reductie

De Staat zegt wel degelijk ambitieus te zijn met maatregelen en te voldoen aan de afspraken over de vermindering van CO2 op lange termijn. Vastgelegd is dat in 2050 de reductie op 95 procent moet komen, zo staat ook in de nieuwe Klimaatwet. In 2030 moet dan bijna 50 procent reductie worden gehaald. De tussentijdse vermindering in 2020 lukt niet, want daarvoor zijn extra maatregelen nodig op korte termijn. Die kosten veel geld en daarvoor is een politieke afweging nodig, aldus de landsadvocaten. Bovendien is volgens hen het effect van Nederland op de wereldwijde CO2-reductie verwaarloosbaar. De Europese Unie als geheel zit nu ongeveer al op 26 procent reductie, stelden ze.

Maar volgens Urgenda is dat laatste zeker niet te danken aan Nederland, maar aan bijvoorbeeld Duitsland en Groot-Brittannië. Ook helpen volgens Urgenda en haar 886 mede-eisers alle beetjes en moet het tempo van de reductie eigenlijk nog sneller omhoog om de opwarming van de aarde onder de afgesproken 1,5 tot 2 graden te houden.

Partijen mogen nog op elkaar reageren en dan hoopt de Hoge Raad nog dit jaar uitspraak te doen.

Bron: ANP