background branding

UWV gaat beter controleren op WW-fraude

uwv-uitkering-daling-16042019.jpg

Uitkeringsinstantie UWV gaat meer aandacht besteden aan controles op uitkeringen. De prioriteiten van die controles gaat het UWV voortaan vooraf met de minister en de Tweede Kamer bespreken. Dat heeft het UWV afgesproken na het schandaal met WW-fraude door arbeidsmigranten. 'Als we toen wisten wat we nu weten, ook de maatschappelijke impact die het heeft, hadden we daar waarschijnlijk jaren geleden al meer op ingezet', zei bestuursvoorzitter Fred Paling.

Door al eerder met de politiek te overleggen wil het UWV de prioriteiten bij handhaving en controle helderder maken. 'We proberen een zo systematisch en wetenschappelijk mogelijke beslissing te nemen', aldus Paling.

Lees ook: Wat is een basisinkomen?

De controle op de WW-fraude, waarbij buitenlandse werknemers na een aantal maanden werk een WW-uitkering krijgen en daar in eigen land van leven, wordt bovendien opgeschroefd. Zo moeten aanvragers aantonen in Nederland te wonen, gaat het UWV controleren als drie of meer mensen op hetzelfde adres een uitkering aanvragen en worden tussenpersonen geregistreerd.

Tekort aan keuringsartsen

Ook werkt het UWV aan het oplossen van het tekort aan het aantal keuringsartsen. Dat kost echter tijd. Halverwege dit jaar mogen de keuringsachterstanden niet verder oplopen.

Die achterstanden leidden onder meer tot oplossingen zoals onlangs in Groningen, waar sociaal-medisch verpleegkundigen herkeuringen uitvoerden. Die verpleegkundigen staan de keuringsartsen bij, maar de beoordelingen gingen niet helemaal volgens de regels. 'Als het overlegd was hadden we met kleine aanpassingen daar wel voor kunnen zorgen', oordeelde Paling.

Minder mensen ontvingen een WW-uitkering

Verder was er vooral goed nieuws te melden in het jaarverslag over vorig jaar. Door de aantrekkende arbeidsmarkt daalde het aantal WW-uitkeringen met een vijfde tot 263.000 mensen. Voor 50-plussers en mensen met een arbeidsbeperking blijft het moeilijk om werk te vinden. Het UWV gaat daar op inzetten, onder meer met uitgebreidere persoonlijke begeleiding.

Radar Gemist: Kans op werk

In totaal kregen ongeveer 1,2 miljoen mensen een uitkering. De regels die daaraan vastzitten werden minder vaak overtreden. Nieuwe administratieve regels zorgen er bijvoorbeeld voor dat er minder fouten gemaakt kunnen worden. Dat leidde mede tot een forse verlaging van de teruggevorderde uitkeringen tot 25,8 miljoen euro. Ook het boetebedrag daalde, naar 4,4 miljoen euro.

Bron: ANP