Vakbond CNV: rechtszaken om slapend dienstverband

cnv-slapend-dienstverband-23042019.jpg

Vakbond CNV begint rechtszaken namens werknemers met een zogeheten slapend dienstverband. Volgens de bond moet er aan einde komen aan de praktijk waarbij werknemers die langdurig ziek zijn geworden en niet meer aan het werk kunnen komen bij hun werkgever, nog wel stilletjes in dienst worden gehouden.

De bond voert hierover al enkele maanden een campagne richting werkgevers. In plaats van het dienstverband na twee jaar ziekte te beëindigen, houden veel werkgevers de zieke werknemers 'in dienst' zonder uitbetaling van loon. Hierdoor hoeven zij niet de wettelijke transitievergoeding bij het einde van een dienstverband uit te keren. CNV schat dat het gaat om duizenden gevallen.

Volgens de bond worden resultaten geboekt, maar gaat het te langzaam. Ook is het nog lang wachten op een uitspraak van de Hoge Raad (de rechtbank in Limburg heeft hierom gevraagd). Daarom begint CNV nu rechtszaken namens werknemers die terminaal ziek zijn en werknemers die inmiddels bijna de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Geen reden meer voor een slapend dienstverband

De bond stelt dat er geen enkele reden meer is voor een slapend dienstverband. Werkgevers worden namelijk financieel gecompenseerd voor de transitievergoeding, via een fonds van het UWV. Die regeling geldt vanaf april 2020, met terugwerkende kracht.

Bekijk ook: Slapend dienstverband benadeelt werknemers

Bron: ANP