background branding

Van Lanschot compenseert hypotheekklanten

vanlanschot-boeterente-09042020.jpg

Van Lanschot gaat klanten met een aflossingsvrije hypotheek compenseren die vanaf 4 juli 2016 teveel boeterente hebben betaald. Het gaat om 2200 klanten. Dat laat de hypotheekverstrekker vandaag weten. De bank komt tot dit besluit doordat de Commissie van Beroep van het Kifid op 31 maart oordeelde dat Van Lanschot de boeterenteberekening bij een tussentijdse renteaanpassing niet op de juiste manier wordt uitgevoerd.

Volgens het persbericht komen drie klantgroepen in aanmerking voor compensatie: 

  • (Voormalig) klanten die vanaf 4 juli 2016 tussentijds de rente van hun hypotheek hebben gewijzigd en waarbij in de berekening van de vergoeding geen rekening is gehouden met de productopslag voor een aflossingsvrije lening; 
  • Klanten die vanaf 4 juli 2016 hun hypotheek volledig dan wel gedeeltelijk vervroegd hebben afgelost en waarbij in de berekening van de vergoeding voor vervroegd aflossen geen rekening is gehouden met de productopslag voor een aflossingsvrije lening; 
  • Klanten die vanaf 14 juli 2016 hun hypotheek vervroegd hebben afgelost of tussentijds de rente van hun hypotheek hebben gewijzigd en waarbij in de berekening voor de vergoeding geen rekening is gehouden met risico-opslagen en kortingen.

(Voormalig) klanten die vanaf 4 juli 2016 tussentijds de rente van hun hypotheek hebben gewijzigd en waarbij in de berekening van de vergoeding geen rekening is gehouden met de productopslag voor een aflossingsvrije lening; 

Klanten die vanaf 4 juli 2016 hun hypotheek volledig dan wel gedeeltelijk vervroegd hebben afgelost en waarbij in de berekening van de vergoeding voor vervroegd aflossen geen rekening is gehouden met de productopslag voor een aflossingsvrije lening; 

Klanten die vanaf 14 juli 2016 hun hypotheek vervroegd hebben afgelost of tussentijds de rente van hun hypotheek hebben gewijzigd en waarbij in de berekening voor de vergoeding geen rekening is gehouden met risico-opslagen en kortingen.

Van Lanschot benadert deze klanten uiterlijk eind september 2020 per brief, waarin het compensatiebedrag, de verwachte termijn van uitbetaling en een toelichting staan. De bank zegt enkele maanden nodig te hebben, omdat er 'enige tijd' nodig is om het compensatieproces goed voor te bereiden en uit te voeren. Voor vragen kunnen klanten per mail contact opnemen met de hypotheekverstrekker via mailadres: vanlanschot(at)vanlanschot.com (vervang (at) door een @).