background branding

Vaste lasten zwaar voor consument: bijna 380.000 signalen van betalingsachterstanden

300522-vaste-lasten.jpg

Gemeenten hebben vorig jaar meer dan 380.000 signalen ontvangen van betalingsachterstanden bij energieleveranciers, drinkwaterbedrijven, zorgverzekeraars en woningverhuurders. Dat meldt de vereniging van sociale diensten Divosa in zijn Monitor Vroegsignalering Schulden, waar ruim tweehonderd gemeenten aan meedoen.

Volgens de monitor is bij driekwart van de signalen de opvolging in een dossier vastgelegd en is er in 17 procent van de gevallen (39.000) uiteindelijk contact geweest met de inwoner. Vervolgens is bij bijna 8000 dossiers hulp geaccepteerd. Dit is 3 procent van het totaal aantal dossiers in de monitor.

Gemiddeld ontvingen gemeenten drie signalen van betalingsachterstanden per duizend inwoners per maand. Ongeveer een kwart van de dossiers bevat meerdere signalen. Het gaat het meest om signalen van zorgverzekeraars (51 procent).

Niet alle data in monitor

Divosa stelt dat de monitor niet beschikt over data van alle gemeenten in 2021. Het aantal inwoners dat hulp heeft aanvaard naar aanleiding van vroegsignalering, zal landelijk in absolute aantallen dan ook hoger liggen.

Sinds 2021 zijn gemeenten wettelijk verplicht om inwoners met betalingsachterstanden vroegtijdig te benaderen met een aanbod voor schuldhulpverlening. De monitor van Divosa brengt de inspanningen van gemeenten om dit hulpaanbod te doen in kaart. Het doel is om gemeenten te ondersteunen in hun zoektocht naar een effectieve werkwijze om mensen met geldzorgen te helpen.

Bron: ANP