Vattenfall verhoogt tarief voor stadswarmte tot bijna het dubbele

ANP-371749436.jpg

Het tarief voor stadswarmte bij Vattenfall is volgend jaar bijna twee keer zo hoog als nu. Door het prijsplafond voor de energierekening zal voor de meeste klanten met een aansluiting op het warmtenet de rekening desondanks lager uitvallen, zo laat de leverancier weten.

Het tarief voor warmtenetten stijgt bij Vattenfall tot 76,45 euro per gigajoule, maar liefst 94 procent meer ten opzichte van de huidige prijs. Door het prijsplafond waar het kabinet samen met energieleveranciers aan werkt, blijft bij gemiddeld verbruik de prijs voor een gigajoule stadswarmte beperkt tot 47,38 euro, 20 procent meer dan het huidige tarief. 

Maximale stijging tarief stadswarmte

Warmtenetten vervoeren warmte die bijvoorbeeld bij afvalverbranding of de industrie vrijkomt naar woningen en bedrijfspanden. Klanten met zo'n aansluiting kunnen niet zelf kiezen welke leverancier ze willen. Daarom bepaalt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) jaarlijks hoeveel de tarieven voor stadswarmte maximaal mogen stijgen. Vattenfall publiceert de nieuwe tarieven vooruitlopend op de bekendmaking van de ACM, maar verwacht onder het wettelijke maximum te blijven. 

Goedkoper uit dan gasklanten

Volgens de van oorsprong Zweedse energieleverancier betaalden de ongeveer 150.000 klanten met een aansluiting op het warmtenet afgelopen jaar ruim 500 euro minder dan gasklanten van Vattenfall. De gasprijs bij Vattenfall is in één jaar tijd 2,6 keer zo hoog geworden. De warmtetarieven zijn altijd gekoppeld aan de gasprijs, maar klanten van een warmtenet mogen nooit meer betalen dan klanten met een gasaansluiting.

Bron: ANP