background branding

Veel consumenten onwetend over schadeprovisie

geldmuntjes-30102019.jpg

Twee derde van de consumenten die een schadeverzekering hebben afgesloten via een tussenpersoon weten niet of ze hiervoor een provisie betalen en hoeveel dit is. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond, die pleit voor meer openheid van zaken.

Zeventig procent weet niet of bemiddelaar provisie ontvangt

Voor het onderzoek ondervroeg de Consumentenbond 12.000 leden van het Consumentenbond panel met een schadeverzekering. Veertig procent van de ondervragers maakte gebruik van een tussenpersoon bij het afsluiten van een schadeverzekering. Van deze groep weet zeventig procent niet of hun bemiddelaar provisie ontvangt. Slechts 25 procent weet wel dat ze provisie betalen. Ze weten dit omdat het in de polis of nota staat, omdat hun tussenpersoon ze dit verteld heeft, of omdat ze dit logisch vinden. Ze weten echter niet om welk bedrag de provisie gaat.

Over het algemeen verdienen tussenpersonen aan schadeverzekeringen via de provisie die in de premie is verwerkt. De bemiddelingsprovisie is afhankelijk van de soort verzekering en bedraagt tussen de 10 en 27,5 procent van de verzekeringspremie.

'Bemiddelaars zouden consument actief moeten informeren'

De Consumentenbond is van mening dat de consument niet zelf naar de hoogte van de provisie hoeft te vragen. Bemiddelaars en adviseurs zouden hun klanten hier actief over moeten informeren. Dit geeft consumenten namelijk de kans om met de tussenpersoon te onderhandelen over de premie.

De consumenten vindt ook dat tegenover de provisie een vorm van dienstverlening moet staan, zoals nazorg, hulp bij schadeclaims en periodiek contact met de klant om zaken samen te bespreken.

Bron: Consumentenbond