Veilig Thuis-organisaties: 2 onvoldoende, 10 matig

veilig_thuis_logo_780.jpg

Van de 24 Veilig Thuis-organisaties die de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidzorg in 2016 onder de loep namen, scoren er twee een onvoldoende.

Veilig Thuis is het eerste aanspreek- en meldpunt in geval van huiselijk geweld en heeft in totaal 27 vestigingen. Bij de helft van de onderzochte instellingen was alles op orde, tien scoren er matig. Dat blijkt uit het vrijdag gepresenteerde jaarrapport van de samenwerkende inspecties.

Wachtlijsten

De kwaliteit van de hulpverlening door de Veilig Thuis-organisaties stond extra in de belangstelling, nadat begin vorig jaar was gebleken dat een groot aantal te kampen had met wachtlijsten en er sprake was van een onaanvaardbare situatie.

Inmiddels geldt nog bij zes Veilig Thuis-meldpunten een wachtlijst, maar ook daar wordt in acuut onveilige situaties altijd gehandeld, zo benadrukken de inspecties.

Bron: ANP

Meer over