'Veiligheid bruggen geen prioriteit voor overheid'

veiligheid-bruggen-4-09-2019.jpg

De overheid doet nog altijd onvoldoende om ongelukken met op afstand bediende bruggen te voorkomen. Veiligheidsrisico's hebben geen prioriteit, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een woensdag gepubliceerd rapport. Er is sprake van een landelijk probleem, aldus de OVV. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven bereid te zijn 'een verkenning te starten naar de mogelijkheid om vanuit de Rijksoverheid de veiligheid van beweegbare bruggen in Nederland te verbeteren'.

Het OVV-rapport komt naar aanleiding van het ongeluk eind vorig jaar op de Prins Bernhardbrug in Zaandam. Daarbij raakten twee mensen zwaargewond. Een paar jaar daarvoor overleed een 57-jarige vrouw bij een vergelijkbaar ongeluk, toen de Den Uylbrug in Zaandam plots openging. De fietsster viel daarbij 15 meter naar beneden en overleed direct. Als na dat ongeluk de aanbevelingen direct waren opgepakt, was volgens de OVV de kans op het maken van fouten in de brugbediening aanzienlijk verkleind.

Landelijk probleem

'Een aanpak vanuit de Rijksoverheid is nodig', meldt de OVV. De problematiek is namelijk niet uniek voor de gemeente Zaanstad, het gaat om een landelijk probleem.

Na het ongeval op de Den Uylbrug kwam de OVV met aanbevelingen voor de gemeente en het ministerie Infrastructuur en Waterstaat. 'Bij de gemeente Zaanstad is de urgentie om verbeteringen door te voeren om meerdere redenen verslapt. Ook het in kaart brengen van de veiligheidsrisico’s verloor prioriteit.'

Tientallen tekortkomingen

Na het dodelijke ongeval werden bij het in kaart brengen van de veiligheidsrisico's van bruggen in de gemeente maar liefst 72 tekortkomingen gesignaleerd. 'Daarna werden er wederom geen algemene maatregelen getroffen om alle bruggen van de gemeente aan te passen. In plaats daarvan werd ervoor gekozen om eerst bij elke specifieke brug de risico’s in kaart te brengen.' De Prins Bernhardbrug zou in januari 2019 aan de beurt komen. Bij het ongeluk twee maanden daarvoor viel de man in het water, de vrouw kwam ten val op het asfalt.

Na dit ongeluk werd een petitie gestart om brugwachters te krijgen op elke brug in de Zaanstreek, die werd meer dan duizend keer ondertekend.

Update 12:58 - Zaanstad zet extra brugwachters in

Zaanstad heeft per direct extra brugwachters ingezet bij alle beweegbare bruggen in de gemeente. 

De gemeente zegt alle conclusies uit het rapport over te nemen. 'De veiligheid van de gebruikers van de brug staat bij ons voorop en moet gegarandeerd worden', zegt wethouder Gerard Slegers. 'Daarom nemen wij per direct maatregelen en hebben wij vanaf deze morgen extra personeel ingezet bij alle Zaanse beweegbare bruggen.'

Het gaat om twaalf bruggen in Zaanstad. Hiervoor worden zeven à acht personen extra ingezet, laat de gemeente weten.

Veiligheidsmaatregelen

'Wij implementeren op korte termijn de conclusies uit het rapport van de Onderzoeksraad en de daaruit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen', zegt Slegers. 'Hiervoor hebben we al, naar aanleiding van de door Zaanstad uitgevoerde veiligheidsscan, 1,2 miljoen euro vrijgemaakt in de voorjaarsnota. De planning van deze implementatie wordt nu gemaakt.'

Volgens de OVV betreft het niet een specifiek Zaans probleem, maar een landelijk probleem. De wethouder van Zaanstad wil hier ook aan meewerken. 'Wij trekken samen op met de Onderzoeksraad en andere instanties om tot een goede landelijke normering te komen om de veiligheid van inwoners bij het gebruiken van beweegbare bruggen te waarborgen.'

Bron: ANP