'Verbied gasaansluiting volgend jaar al'

gasmeter-stoppen-2019-20180420.jpg

Een verbod op gasaansluitingen in nieuwbouwwoningen moet volgend jaar al ingaan. Daarvoor pleit NVB-Bouw, dat de belangen van bouwondernemers en aannemers behartigt. Vereniging Eigen Huis (VEH) stelt juist dat dit nadelig is voor huizenkopers als het bouwers volgend jaar wordt verboden huizen te bouwen zonder gasaansluiting

Deze zomer verdwijnt de verplichting nieuwe woningen op het gasnet aan te sluiten, maar volgens NVB-Bouw biedt een algeheel verbod bouwers meer duidelijkheid 'Nu kan de ene gemeente gas loslaten, terwijl de andere dat niet doet. Het zou goed zijn om met een verbod een gelijk speelveld te creëren', zegt voorzitter Piet Adema.

'Wij kijken daar anders tegenaan', laat woordvoerder Hans André de la Porte van VEH weten. De bouwsector werkt volgens hem vaak met 'traditionele' concepten, die in de loop van jaren zijn uitgedacht. Als je in dat soort huizen moderne verwarmingssystemen aanlegt, zorgt dat voor problemen. De bestaande ontwerpen voor nieuwbouw zijn nog niet geschikt voor gasloze alternatieven voor de cv-ketel.

'Natuurlijk is de energietransitie belangrijk, maar wij vinden dat je de consument niet mag opzadelen met problemen die ontstaan als je te gehaast overstapt op een nieuw systeem', aldus De la Porte.

Groot draagvlak

In de maatschappij is het draagvlak voor een afscheid van gas groot, mede door de Groningse aardbevingsproblematiek. Een omschakeling naar andere energiebronnen helpt bovendien de uitstoot van broeikasgas te verminderen.

De sector wil daarom een steentje bijdragen. 'We vertegenwoordigen 80 procent van de bouwers. Veel leden bouwen al gasloze woningen', aldus Adema. 'Laten we nu doorpakken.'

Werknemertekort

NVB-Bouw ziet de overstap op gasvrije woningen juist met vertrouwen tegemoet. Veel bouwondernemers leveren immers al huizen zonder gasaansluiting op, zei voorzitter Piet Adema. De woningbouw zit de laatste jaren flink in de lift, met een tekort aan geschikte werknemers als gevolg. Toch verwacht Adema niet dat een verplicht afscheid van de cv-ketel de krapte op de arbeidsmarkt verergert. 'Dezelfde mensen die nu cv-ketels installeren, kunnen ook warmtepompen installeren.

Een algeheel geldend verbod levert de sector bovendien een 'gelijk speelveld op', betoogde voorzitter Piet Adema. De overheid schaft de verplichting om nieuwbouwwoningen op het gasnet aan te sluiten in juli af. Daardoor dreigen bouwers volgens Adema per gemeente met andere regels te maken te krijgen.

Bron: ANP