background branding

Verbindingsproblemen Ziggo? Dit moet je weten

200916 ziggo.jpg

Radar ontvangt klachten over de internetverbinding van kabeloperator Ziggo en recente problemen met de Mediabox. Ook op het forum laait de discussie over Ziggo hoog op. Wat zit achter de huidige problemen en wat kun je als klant doen? 

'Voor de tweede achtereenvolgende week geen internetverbinding van Ziggo. Juist in de tijd dat thuiswerken hot is', klinkt het op het forum. 'Hier hetzelfde probleem en al bijna een week geen (snel) internet. Inmiddels vele medewerkers gesproken, er is een monteur langsgeweest, telkens blijkt er wat anders aan de hand.' 

Radar houdt Ziggo de klachten voor. De kabeloperator erkent dat nu nog duizenden klanten problemen hebben. ‘We werken met het team de klok rond om de verbinding voor die groep zo snel mogelijk te herstellen’, geeft directeur communicatie Marjolijn van Oordt van VodafoneZiggo aan. ‘We naderen nu het einde van de oplossing.’ 

Technisch gebrek

Waar ligt het probleem dan? 'Het gaat niet om een netwerkprobleem. Er loopt technisch iets niet goed met het systeem dat de Mediaboxen moet herkennen', verklaart Van Oordt. Ziggo weet om welke boxen het gaat en garandeert dat er voor iedereen een oplossing in de maak is. 'Wie het langst problemen ervaart, wordt nu eerst geholpen. Ten laatste over enkele dagen zal ook de situatie voor de laatste klanten uit deze groep opgelost zijn.'

Snelle oplossing?

De klanten persoonlijk over het technische euvel contacteren, deed Ziggo niet, nog niet: 'De storing zo snel mogelijk verhelpen, lag voorop', stelt Van Oordt. 'Nu we daarin verder staan, kunnen we iedereen via e-mail op de hoogte brengen over de situatie.' Volgens Van Oordt zal dat de komende dagen gebeuren.

Wat kun je als klant doen

Moet je dan met problemen zelf aankloppen bij Ziggo? 'Wie een storing ervaart, kan eerst via allestoringen.nl nagaan of het gaat om het huidige netwerkprobleem dat een groep klanten ervaart, of om een andere situatie', geeft Van Oordt aan. 'Het kan ook dat je geen internet hebt omdat er lokaal een elektriciteitsstoring is, de Mediabox niet goed is aangesloten enzovoort.'

Contact opnemen

En wat als je wel tot die groep behoort? 'Ook als de klant het niet rechtstreeks van ons hoort, zijn we voor hem of haar aan de slag. We hoeven de klant vaak niet in het herstelproces te betrekken. Als dat wel nodig is, dan nemen we contact op', stelt Van oordt. 'De oorzaak van de huidige storing is voor iedereen gelijk, maar de verschillende situaties van onze klanten vragen wel om verschillende oplossingen.'