Verdeelde meningen over digitalisering Belastingdienst

blauwe_envelop_belastingdienst_anp_628.jpg

Polluitslag

Nooit meer een blauwe envelop in de brievenbus vinden, dat klinkt fijn. Toch? Over de consequentie – dat alle belastingzaken voortaan online moeten worden geregeld – zijn de meningen verdeeld.

Van de 352 mensen die de poll 'Ga jij de blauwe belastingenvelop missen?' invulden, antwoordt 36 procent ontkennend: 'Nee hoor, ik doe toch al alles online'. Een even grote groep zegt de envelop wél te gaan missen; deze mensen ontvangen de belastingzaken juist graag per post.

'Wel prima'

Tussen deze twee partijen in staat een groep van 28 procent die wat onverschilliger staat tegenover het digitaliseringsproces bij de Belastingdienst. Zij vinden missen een groot woord, en vinden de overstap 'wel prima'.

Al in 2014 maakte de Belastingdienst het naderende einde van de blauwe envelop bekend. Op 13 oktober dit jaar stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel dat de digitalisering mogelijk maakt. De overstap wordt stapsgewijs ingevoerd, het duurt nog een jaar of zeven voor de laatste envelop wordt verstuurd.

Doe ook mee

Wil jij ook je mening laten meetellen via één simpele klik? Kijk dan nu welke poll online staat op www.radartestpanel.nl. Ben je nog geen lid van het Radar Testpanel? Aanmelden is gratis. Vul hier de intake-enquête in.