Verdien jij naast je baan nog een zakcentje met ander werk? Dan zijn dit de nieuwe regels

nevenactiviteiten26042022.png

Stel je werkt doordeweeks als beleidsadviseur, maar op zaterdagochtend geef je judotraining. Dan verricht je officieel nevenactiviteiten naast je betaalde baan. Contractueel heb je hier vaak afspraken over gemaakt met je werkgever, maar vanaf 1 augustus 2022 zal er het een en ander veranderen.

Vanwege de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden gaat er dan een nieuwe wet in, waardoor het voor werkgevers verplicht wordt een zogeheten rechtvaardigingsgrond te gebruiken, mochten zij het niet eens zijn met deze werkzaamheden. Sander Schouten, advocaat bij AMS-Advocaten legt uit wat er precies gaat veranderen.

Wat houdt de nieuwe wetgeving in?

In het kort: het wordt voor werkgevers moeilijker om nevenactiviteiten te verbieden. Waar het voor deze wet mogelijk was dit eenzijdig te verbieden, moeten zij nu kunnen aantonen waarom de activiteiten schadelijk zouden zijn voor de werknemer of het bedrijf.

Schouten legt uit. 'Een rechter moet kunnen beoordelen waarom een eventueel verbod gegrond is. In contracten is vaak heel kort bepaald dat een werknemer geen nevenactiviteiten mag doen zonder toestemming van de werkgever, over zo’n bepaling ontstaat vaak discussie. De nieuwe wet bepaalt dat er echt sprake moet zijn van een rechtvaardigingsgrond van het besluit en noemt een aantal voorbeelden waar daar sowieso sprake van is.'

Concurrentiebeding

Een van de belangrijkste redenen waarom werkgevers een nevenactiviteit willen blokkeren is vanwege het concurrentiebeding. 'In mijn geval als advocaat zou het voor de werkgever uiterst onwenselijk zijn als ik dezelfde werkzaamheden zou uitvoeren voor een concurrerend bedrijf.' Het voorkomen van belangenverstrengeling en bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie zijn twee redenen die volgens de nieuwe wet gegrond zijn om een nevenactiviteit niet toe te staan. 'Maar dat was vaak ook al in oude contracten opgenomen.'

Dit is ook de hoofdreden dat bedrijven niet blij zijn met andere werkzaamheden. 'Het gaat er daarbij om: doe jij hetzelfde voor hun als voor ons? Als het antwoord daarop 'ja' is, dan zullen werkgevers daar niet blij mee zijn. De meeste rechtszaken op dit vlak gaan dan ook over het werken bij concurrenten en niet zozeer om de invulling van de vrije tijd van de werknemer. Een nevenactiviteitenbeding is in die gevallen voor de duur van het dienstverband een aanvulling op het concurrentiebeding.'

Gezondheid van de werknemer

In de nieuwe wetgeving is de algemene gezondheid en veiligheid van de werknemer een voorbeeld van een rechtvaardigingsgrond om niet ergens anders te mogen werken. 'Dat moet je dan weer wel kunnen aantonen', vertelt Schouten. 'Als jij een fulltime baan hebt en je werkt tot in de late uurtjes bij een discotheek, dan zou dat je werkzaamheden overdag negatief kunnen beïnvloeden. Dat zou een reden kunnen zijn om het niet toe te staan.'

Ook in dit geval gaat het om interpretatie. 'Stel je hebt een ergens een contract voor drie dagen per week, dan zou het aannemelijk zijn dat ergens anders werken op je vrije dagen niet per se leidt tot vermoeidheid. Sterker nog, er zijn zat voorbeelden dat het welzijn van de werknemer juist toeneemt. Bijvoorbeeld als iemand bezig is met het schrijven van een eigen boek. Dan heb je weer een andere situatie.'

Geen groot verschil

Schouten verwacht niet dat de nieuwe wetgeving de boel op zijn kop zal zetten. 'De belangrijkste redenen waarom werkgevers nevenactiviteiten niet willen accepteren, zijn nog steeds gedekt binnen deze wet. Het grote verschil is dat ze achteraf moeten kunnen aantonen dat er sprake was van een rechtvaardigingsgrond. Die rechtvaardigingsgrond hoeft waarschijnlijk niet eens in het nevenactiviteitenbeding te worden genoemd, maar dat mag wel.'