Verdwenen bankrekening - Reactie Rabobank

rabobank-reactie-uitz-23112020.jpg

Hieronder vind je de reactie van Rabobank op het item over verdwenen bankrekeningen in de uitzending van 23 november 2020. 

Het statement van de Rabobank luidt als volgt:

  • In zijn algemeenheid is het volgende te zeggen over slapende tegoeden. Een slapende rekening ontstaat als wij het contact verliezen met de klant. Dit kan komen door een verhuizing, emigratie of overlijden, waarbij de klant dit niet aan ons meldt.
  • De saldi en rekeninghouders van slapende tegoeden zijn bij ons bekend.  
  • Als klanten kunnen bewijzen dat het slapende tegoed van hen is, krijgen ze dit uitbetaald.
  • Om klanten te bereiken, maken we sinds 2015 het saldo van slapende tegoeden jaarlijks kenbaar bij de Belastingdienst. Hierdoor worden de rekening en het saldo zichtbaar in de Vooringevulde Aangifte van de klant.
  • Sinds enige jaren doen banken geen beroep op de verjaringstermijn (20 jaar) van slapende tegoeden en keert de bank een bewezen claim van een rekeninghouder uit, ook als het saldo is verjaard.
  • Erfgenamen en notarissen kunnen via het ‘Digitaal loket slapende tegoeden’ informatie krijgen over een overleden rekeninghouder.