Vergoeding zwemdiploma verschilt per gemeente

zwemdiploma-vergoeding-18042019.jpg

Ouders zijn afhankelijk van de gemeente waarin ze wonen of hun kinderen een volledige vergoeding krijgen voor het behalen van het basiszwemdiploma A. Uit onderzoek van het sociaalwetenschappelijk sportonderzoeksinstituut Mulier samen met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) blijkt dat gemeenten uiteenlopende regelingen en vergoedingen bieden om de zwemvaardigheid van inwoners te verhogen.

'De mogelijkheden om een zwemdiploma te halen verschillen behoorlijk per woonplaats', vermeldt het onderzoek. De vergoedingen die de regelingen op gemeenteniveau bieden, lopen uiteen. Bijna een derde (29 procent) biedt een volledige vergoeding voor zwemdiploma A, maar in iets meer gevallen (32 procent) is alleen een financiële vergoeding tot een bepaald bedrag beschikbaar. 'Zo is de hoogte van de bijdrage niet altijd voldoende voor het behalen van zwemdiploma A.'

Bijna alle Nederlandse gemeenten (96 procent) hebben een stimuleringsregeling voor zwemvaardigheid, twee derde biedt een gemeentelijke regeling aan zoals schoolzwemmen.

Bekendheid van de subsidie vergroten

Inkomen en leeftijd zijn factoren of iemand recht heeft op een subsidie voor het verbeteren van de zwemvaardigheid. Toch is niet iedereen op de hoogte van het bestaan van vergoedingen op het gebied van de zwemveiligheid.

VSG gaat samen met NL Zwemveilig en de Nationale Raad Zwemveiligheid kijken hoe ze de bekendheid en bereikbaarheid van gemeentelijke en landelijke regelingen verder kunnen vergroten 'zodat ook kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen leren zwemmen'.

Bron: ANP