background branding

'Verhogen rente studieschuld is in strijd met de wet'

studieschuld-20052019.jpg

Het plan van onderwijsminister Ingrid van Engelshoven om de rente op studieschulden te verhogen is in strijd met het internationaal onderwijsrecht. Dat maakten het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) bekend op basis van eigen juridisch onderzoek.

Volgens de studentenorganisaties is het regeringsplan in directe strijd met een door Nederland ondertekend internationaal verdrag, waarin gesteld wordt dat het hoger onderwijs 'geleidelijk aan kosteloos moet worden gemaakt'. 'Het spekken van de staatskas met het kostbare geld van studenten blijkt onrechtmatig. Dat werpt nieuw licht op het debat in de Eerste Kamer, daar waar de rechtmatigheid van wetten getoetst word', aldus het ISO.

Half december nam de Tweede Kamer het plan aan met de kleinst mogelijke meerderheid. Op 28 mei wordt het behandeld door de Eerste Kamer. De maatregel levert een student gemiddeld 5500 euro extra schuld op.

Eerste Kamer

'De Eerste Kamer heeft als functie de rechtmatigheid van de wetsvoorstellen te controleren. Om deze constatering kunnen zij niet heen', stellen de studenten. Mocht met het wetsvoorstel ingestemd worden dan worden er 'verdere juridische stappen' genomen.

Bron: ANP