background branding

Verkeerd energielabel - reactie Kennis Makelaardij

kennis-makelaardij-08-10-2018-780.jpg

Hieronder lees je de reactie van de Kennis Makelaardij op de uitzending van Radar (08-10-2018) over een verkeerd energielabel.

'In dit specifieke geval heeft de eigenaar bij het te koop zetten van de woning verklaard dat er vloer-, spouwmuur-, en dakisolatie aanwezig was. Het betreft een woning gebouwd in 1980, een tijd waarin reeds isolatie werd toegepast, zij het met andere diktes en waardes dan heden ten dage. De verklaring van verkoper kon dus als aannemelijk worden beschouwd.

Het is niet gebruikelijk dat er een bouwtechnisch onderzoek verricht wordt als een woning in verkoop gaat. Wij hebben als kantoor dus niet kunnen controleren welke isolatie aanwezig was en gaan dan uit van de verklaring die verkoper daarin geeft. De mogelijkheid voor het uitvoeren van een bouwtechnische keuring bieden wij te allen tijde, tijdens de bezichtiging, aan de koper. Het is ons niet bekend of deze koper daar gebruik van heeft gemaakt. Indien koper namelijk een bouwtechnische controle heeft uit laten voeren, dienen zij de desbetreffende deskundige aan te spreken.

Een energielabel dient door verkoper uiterlijk bij notariële overdracht aan koper te worden overhandigd. Vaak wordt het label dus na ondertekenen van de koopovereenkomst, hetgeen op ons kantoor gebeurt, door verkoper aangevraagd. Dat is ook hier het geval is geweest. In de periode tussen het ondertekenen van de koopovereenkomst en de notariële overdracht is er doorgaans geen contact meer tussen de eigenaar en zijn makelaar.

Tevens heeft controle uitgewezen dat de uitkomst van het definitieve energielabel nimmer bij ons kantoor bekend is geweest. Reden hiervoor is dat verkopers via DigID in dienen te loggen op de overheidswebsite om het energielabel definitief te maken. Wij hebben wij als makelaar helaas geen controle over hetgeen een huiseigenaar invult bij het aanvragen van een definitief label. Sporadisch komt het voor de een eigenaar geen computer heeft of de procedure niet snapt, dan kan men bij ons op kantoor inloggen. Ook dan vult de eigenaar de vragenlijst verder zelf in.

Hoe spijtig wij het dus ook vinden dat aan deze woning schijnbaar een verkeerd energielabel is toegekend, wij hebben bij de aanvraag geen rol, geen controle mogelijkheid en dus geen verantwoordelijkheid. Naar onze mening, en met ons verwacht ik ook onze branche, dient de overheid de regelgeving voor het energielabel aan te passen. Indien men zou verplichten dat er een definitief energielabel voorhanden moet zijn voordat de woning te koop wordt gezet, kunnen wij als makelaar daar (tot op zekere hoogte) een controlefunctie in vervullen.'