Verkeerd energielabel - reactie NVM

nvm-reactie-08-10-2018-780.jpg

Hieronder lees je de reactie van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM) op de uitzending van Radar (08-10-2018) over een verkeerd energielabel.

'Allereerst betreurt de NVM de situatie van het echtpaar. Hieronder geven we een reactie op de zorgplicht van makelaars m.b.t. energielabels.
 
Een aantal makelaars heeft zich laten registreren als erkend deskundige op het gebied van energielabels. Een erkend deskundige moet met behulp van bewijsmateriaal (bijv. middels foto’s, facturen) beoordelen welke energiebesparende maatregelen zijn genomen van de woningen die ze in verkoop hebben. Heeft de makelaar in deze case het energielabel (als erkend deskundige) definitief gemaakt dan heeft hij als erkend deskundige zijn werk niet naar behoren gedaan. Als de makelaar alleen maar bij deze transactie betrokken was als verkopend makelaar, dan ligt het iets genuanceerder.
 
Een verkopend makelaar gaat namelijk af van de mededelingen en informatie die door de verkoper van de woning wordt verschaft. De verkopend makelaar heeft ten aanzien van deze informatie geen eigen onderzoeksplicht. Kortom, lijken de mededelingen van de verkoper te kloppen en past het energielabel bij de ‘ouderdom’ en type woning, mag de makelaar uitgaan van juistheid. Als er gerede aanleiding bestaat om aan het energielabel te twijfelen mag de makelaar nadere stukken (bijv. facturen) opvragen bij de verkoper en dient hij dit in het kader van zijn zorgplicht mede te delen.'