background branding

Verkeerd energielabel - reactie RVO

rvo-reactie-08-10-2018-780.jpg

Hieronder lees je de reactie van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op de uitzending van Radar (08-10-2018) over een verkeerd energielabel.

'Huiseigenaren kunnen via het platform van RVO.nl in contact komen met verschillende erkend deskundigen om het energielabel te laten bepalen. Ze kiezen hier een erkend deskundige en overhandigen bepaalde bewijsstukken in het systeem waarmee ze aan tonen dat de woning bepaalde kenmerken heeft (bijvoorbeeld dubbel glas, of bepaalde vorm van isolatie). De erkend deskundige beoordeelt deze bewijsstukken en de woningeigenschappen en stelt op basis hiervan het energielabel vast. RVO beheert de database waarin deze energielabels zijn geregistreerd.
 
Voor deze situatie:
De kopende partij kan de verkopende partij privaatrechtelijk aanspreken (in de geest van verborgen gebrek) op het niet kloppen van de eigenschappen van de woning met het label. De erkende deskundige is de verantwoordelijke partij in deze en heeft een fout gemaakt. Het toezicht op het functioneren van de deskundige is belegd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Die controleren steekproefsgewijs.
 
RVO registreert alleen de energielabels. RVO is niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de totstandkoming van het label (labelletter).'