'Verklaring arbeidsongeschiktheid kan niet goed worden uitgevoerd door coronacrisis

Arbeidsongeschikt_17.03.2020.jpg

UWV-artsen mogen hun cliënten niet meer zien om zo een coronabesmetting te voorkomen. De artsen moet aan hand van ingevulde papieren, eventueel aangevuld met een telefoontje, ­bepalen of iemand wel of geen ­arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wia of Wajong) krijgt. Maar in verreweg de meeste gevallen kan dat helemaal niet, zegt Wim van Pelt, voorzitter van de Novag, de vakbond van verzekeringsartsen, in Trouw.

'Bij de overgrote meerderheid van de gevallen is een fysiek spreekuurcontact noodzakelijk', meldt Van Pelt. Anders kan er geen goede beslissing worden genomen over de mate waarin iemand nog kan werken.

Goede beoordeling na coronacrisis

Als elkaar in levenden lijve zien niet kan, wat de artsen begrijpen, dan zouden er voorlopige uitkeringen moeten worden verstrekt, vindt Van Pelt. Als de coronacrisis voorbij is, kunnen de cliënten alsnog naar het UWV ­komen om er een goede beoordeling plaats te laten vinden.

Achterstand

Daar is de top van het UWV het niet mee eens. Die vreest een enorme werkvoorraad, terwijl het UWV nu al achterloopt, valt te ­lezen in het interne Corona Crisisplan dat in handen is van Trouw. 'Gedurende de crisis worden in beginsel geen voorschotten WIA verstrekt', staat er. Het is ook niet de bedoeling 'dat we beoordelingen doorschuiven naar een later tijdstip. Dat zou ons op een grote achterstand zetten'.

Bron: ANP MediaWatch / Trouw