Verkoop aan de deur? Grote groep wil dat pas na toestemming vooraf

verkoop_aan_de_deur.jpg

In sommige gemeenten mogen reclamefolders alleen in de bus worden gedaan bij een ja-ja-sticker, dus met toestemming vooraf. Voor verkoop aan de deur zijn er geen dergelijke regels. Onterecht, zo vindt in ieder geval 85 procent van de respondenten van onze poll. In totaal deden 1509 mensen hieraan mee.

Wij vroegen ze: moet verkopen aan de deur alleen worden toegestaan bij toestemming vooraf, bijvoorbeeld door middel van een register of sticker op de deur? N.b. het gaat hierbij om verkopers en niet om collectanten.

Een kwart heeft nooit verkopers aan de deur

Voorafgaand aan de vraag met betrekking tot regels voor verkoop aan de deur, vroegen we respondenten: komen bij jou weleens verkopers aan de deur? N.b. het gaat hierbij om verkopers en niet om collectanten.

Iets meer dan een kwart (26%) geeft aan nooit in aanraking te komen met verkoop aan de deur. 12 procent geeft aan dit regelmatig te maken, terwijl 62 procent koos voor de optie: weleens, maar niet vaak.

Graag toestemming vooraf

Een grote meerderheid van 85 procent geeft dus aan dat zij alleen verkoop aan de deur willen bij toestemming vooraf. Maar wat zijn hun beweegredenen?

Een van de respondenten geeft aan dat je in je eigen woning niet een verdedigende positie zou moeten komen ten opzichte van een verkoper. Ook geven meerdere mensen aan dat ze vreemden aan de deur als onprettig en onveilig ervaren. Bovendien wordt genoemd dat ouderen zich vaak in een kwetsbare positie begeven.

Een registerwaar je je voor kunt aanmelden. Geen deur vol met stikkers.
Poll respondent

Van alle respondenten geeft 10 procent aan niets te zien in een dergelijk register. Opvallend is dat de onder deze respondenten, de verklaringen van hun antwoord twee totaal verschillende wegen inslaan. Een deel geeft aan geen register of sticker te willen omdat zij verkoop aan de deur geen probleem vinden, terwijl een ander deel hier geen heil in ziet omdat ze liever een totaalverbod zien op verkoop aan de deur.

<span><span><span><span><span><span>Ik ben principieel tegen het verkopen door veelal overrompeling aan de deur of op straat.</span></span></span></span></span></span>
Poll respondent

Voorstanders van verkoop aan de deur (zonder toestemming vooraf) hebben verschillende redenen voor hun keuze. Eén iemand geeft aan blij te zijn omdat de persoon via verkoop aan de deur een vijfjarig energiecontract heeft getekend, terwijl de prijzen nu fors stijgen. Een ander geeft aan dat de deurverkoop informerend kan zijn en verkoop niet het einddoel is. 

Verkoop aan de deur moet in zijn geheel verboden worden.
Poll respondent

In het andere kamp - degenen die deurverkoop totaal willen verbieden - klinken andere geluiden. Zo geeft een respondent aan weinig vertrouwen te hebben in een eventuele regeling waar vooraf toestemming wordt gevraagd, omdat volgens deze persoon het bel-me-niet-register niet werkt. 

Tenslotte geeft 5 procent aan over dit onderwerp geen mening te hebben. Zo geeft een respondent aan het ook gaat om een deel eigen verantwoordelijkheid: je bent eigen baas en kunt ook nee zeggen. Een ander geeft aan er geen last van te hebben. Tenslotte zijn er ook in deze groep respondenten die pleiten voor een totaalverbod, ondanks dat het vakje 'geen mening' is aangevinkt.