background branding

Verkoop pesticiden hoger dan aangenomen

pesticiden_780.jpg

Het pesticide glyfosaat is vijf keer vaker verkocht dan het volgens het CBS is gebruikt. Dat ontdekte Greenpeace. Glyfosaat is door de World Health Organization (WHO) bestempeld als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend'

Greenpeace vergelijkt de verkoopcijfers en de gebruikscijfers uit 2012 met elkaar. De cijfers komen een rapport van de Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto). Het bijengif imidacloprid werd ruim twee keer vaker verkocht.

Inzicht

Pesticiden zijn het afgelopen jaar meermaals besproken in de Tweede Kamer. Dit resulteerde in beleidsmaatregelen om de gevolgen ervan in te perken. Kees Kodde, woordvoerder van Greenpeace, zegt hierover: 'De Tweede Kamer heeft zich terecht erg druk gemaakt over deze pesticiden. Ligt het dan niet voor de hand om de samenleving ook inzicht te geven in de verkoopgegevens van deze schadelijke pesticiden?'

'De pesticiden-industrie wil dat de samenleving geen enkel inzicht heeft in de verkoopgegevens. Tot nu toe heeft het ministerie van EZ dat standpunt gesteund. Wij denken dat dit in een tijdperk van open data niet te rechtvaardigen is. Het betreft milieu-informatie over schadelijke pesticiden, informatie die van groot belang is voor ons leefmilieu en die alleen daarom al openbaar zou moeten zijn.'

De werkelijke kloof tussen verkoop en gebruik is niet bekend. Nefyto publiceert enkel cijfers van bedrijven die bij de stichting zelf aangesloten zijn. Bovendien betreft het alleen cijfers over de periode 2010 tot 2013.

Bekijk ook de uitzending van Radar over pesticiden op tuinplanten.

Bron: Greenpeace

Meer over