Vermogensrendementsheffing discrimineert spaarders

13082021 belasting.jpg

Volgens de rechtbank Noord-Nederland is de vermogensrendementsheffing, die in 2017 is aangepast, in strijd met het Europees discriminatieverbod. Hierdoor betalen spaarders veel te veel belasting.

In 2017 verlaagde de overheid het fictieve rendement op spaargeld wegens aanhoudende kritiek, maar ook dit systeem benadeelt spaarders. De Bond voor Belastingbetalers voert al zeven jaar procedures om deze oneerlijke vermogenstaks van tafel te krijgen. Er zijn bijna drie miljoen Nederlanders die in box 3 aangeslagen worden voor hun vermogen. 40 procent daarvan spaart uitsluitend en belegt niet. Deze spaarders worden hierdoor fiscaal benadeeld. De Belastingdienst rekent met een fictief rendement van ruim 5 procent, maar spaarders halen dit rendement niet. Vermogende spaarders hebben eerder te maken met geen of een negatief rendement vanwege de negatieve spaarrente.

'Belastingheffing is oneerlijk'

Fiscalist Cor Overduin helpt de Bond voor Belastingbetalers met het voeren van procedures. Hij zegt: 'De belastingheffing is oneerlijk en veel te hoog. De overheid wist van te voren dat 40 procent alleen spaarders zijn (een groep van zo'n 1,3 miljoen mensen) en ten onrechte worden belast alsof zijn voor tenminste een derde deel van hun vermogen niet sparen maar juist beleggen. Het is fijn dat een rechter nu onze redenering volgt.' 

40 procent spaart alleen

Twee eerdere procedures bij de rechtbank Gelderland en Noord-Holland werden door de Bond verloren. De rechtbank Noord-Nederland kwam gisteren tot een andere conclusie. In het vonnis staat dat kabinet en parlement wisten dat twee op de vijf belastingplichtigen alleen spaart. 'Gelet op die kennis is de keuze van de wetgever om toch alle belastingplichtigen met een box 3-vermogen over één kam te scheren voor wat betreft de veronderstelde samenstelling van hun vermogen evident van redelijke grond ontbloot', aldus de juridische uitspraak. 

Rechtsherstel

Deze uitspraak levert niet meteen klinkende munt op voor de consument. Belastingbetalers krijgen niet met terugwerkende kracht hun teveel betaalde vermogensrendementsheffing terug. 'Voor rechtsherstel zou er een verlaging van de belastingaanslag moeten komen, maar zo ver gaat de rechter niet in zijn vonnis. Het is een beetje een flauw verhaal. De rechter oordeelt dat de regeling wettelijk niet klopt, maar het is aan de politiek om de regels te veranderen en dat doet de overheid dus niet', zegt Overduin.

'Diefstal van spaarders'

Volgens Overduin gaat het om miljarden euro's teveel betaalde belasting, maar pakt de rechter niet door. De overheid wordt geen ultimatum gesteld wanneer de regels moeten zijn aangepast. 'Het is diefstal van de spaarders. Er wordt met twee maten gemeten', zegt Overduin.

'Nederland fiscale bananenrepubliek'

Hij geeft een rekenvoorbeeld voor het huidige jaar (2021): Een alleenstaande heeft 100.000 euro spaargeld op de rekening staan. Boven de 50.000 euro betaal je vermogensrendementsheffing. In de huidige situatie betaal je 294 euro belasting in box 3. Als je alleen belasting zou hoeven betalen op je werkelijke spaarrendement, betaal je maar vijf euro belasting. 'Spaarders betalen dus zestig keer teveel belasting. Hoe gek wil je het hebben! Er is geen land ter wereld die zo rekent. Op dit vlak is Nederland een fiscale bananenrepubliek', zegt Cor Overduin.  

In beroep tegen uitspraak

De Bond van Belastingbetalers overweegt of ze in beroep gaat tegen de uitspraak om daadwerkelijk een wetswijziging en compensatie af te dwingen. De Bond moet nu eerst goed afwegen of men het gerechtshof wil overslaan en meteen naar de Hoge Raad zal stappen. De advocaat-generaal van de Hoge Raad deelt in ieder geval het punt over de strijdigheid van het discriminatieverbod. Dat blijkt uit een eerder advies in een andere zaak in box 3.

Bezwaarprocedure

De Bond van Belastingbetalers voert sinds 2014 een massaal bezwaarprocedures tegen de box 3 vermogenstaks. Consumenten kunnen zich hiervoor gratis aanmelden. Hoe meer vermogende spaarders zich verenigen, hoe groter de op te voeren druk op de politiek. De SP diende vorig jaar een amendement in om de huidige spaartaks eerlijker te maken, maar dat plan werd niet uitgevoerd. Volgens Overduin zijn er wel degelijk simpele oplossingen, 'maar het is gewoon politieke onwil.'