Vernietiging van inboedel na ontruiming

Als je je huur niet meer kunt opbrengen kan het zover komen dat de rechter het vonnis uitspreekt dat het huis ontruimd moet worden. Als huurder krijg je tijd om de huurschuld te betalen, maar als dit niet lukt is een ontruiming onvermijdelijk.

Een gerechtsdeurwaarder ontruimt vervolgens het huis en zet de inboedel op straat. Wat er met de inboedel gebeurt, is in Nederland niet eenduidig geregeld.

Als de huurder niet aanwezig is bij de ontruiming, zal in veel gevallen de gemeente een inschatting maken of de inboedel wordt opgeslagen of vernietigd, maar het gebeurt ook dat een woningcoöperatie bepaalt wat er gebeurt met de inboedel. En bij deze onduidelijkheid gaat er wel eens wat mis. Dan komt het voor dat er zelfs persoonlijke spullen, als fotoalbums en andere zaken met emotionele waarde, op de schroothoop belanden.

Centraal in het uitzend-item staat de vraag wie verantwoordelijk is voor de inboedel als deze eenmaal op straat staat. In mei van dit jaar heeft de beroepsorganisatie voor gerechtsdeurwaarders (KBvG) een oproep aan gemeenten gedaan om dergelijke inboedels op te slaan. De gemeente heeft daar wettelijke instrumenten voor. De KBvG vindt het een onwenselijke ontwikkeling dat gemeenten zich aan hun zorgplicht onttrekken, waardoor er vaak onduidelijke situaties ontstaan tijdens ontruimingen. De gerechtsdeurwaarders pleiten dan ook voor een eenduidige, landelijke regeling. Inboedelgoederen worden tijdens een ontruiming aan de openbare weg gezet, zodat deze door de eigenaar kunnen worden opgehaald.VrijbriefIn de praktijk blijkt dit niet te werken, omdat huurders vaak niet bij een ontruiming aanwezig willen of kunnen zijn. In het verleden nam de gemeente dan de taak op zich de inboedel weg te halen en (tijdelijk) op te slaan. Maar sinds de Raad van State in een uitspraak heeft bepaald dat het op straat zetten van inboedel een overtreding is waarvoor de ontruimende verhuurder kan worden aangesproken, is er een kentering zichtbaar.

KBvG-directeur Karen Weisfelt: 'Deze uitspraak wordt in de praktijk door veel gemeenten uitgelegd als een vrijbrief om zich volledig te distantiëren van een woningontruiming. De wettelijke aankondiging van een woningontruiming door de gerechtsdeurwaarder wordt door gemeenten aangegrepen om de verhuurder bestuursdwang aan te zeggen en hem zo te dwingen de inboedel onder zich te nemen. Maar dat is duidelijk nooit de bedoeling geweest van de wetgever en leidt in praktijk tot ongewenste situaties.'

In de uitzending twee verhalen van mensen waarvan de inboedel volledig of gedeeltelijk is weggegooid. Daarbij zijn ook persoonlijke bezittingen vernietigd, zonder dat zij dit wisten. Hans Spekman, Tweede Kamerlid van de PvdA, maakt zich hier zorgen over. Hij zal de staatssecretaris van Sociale Zaken en de minister van VROM vragen om een eenduidige, landelijke regeling.

Forumreacties

21
  • Door Radar

Voor sommige Nederlanders zijn de financiële moeilijkheden zo groot dat deze resulteren in ontruiming van hun woning. Als een huurder niet bij deze ontruiming aanwezig is, wordt zijn inboedel op straat gezet. Wie er vervolgens verantwoordelijk is voor de persoonlijke spullen van de eigenaar is vaak onduidelijk. Gemeenten nemen volgens gerechtsdeurwaarders geen verantwoordelijkheid. Zij roepen op tot actie. Radar laat de gevolgen van deze onduidelijkheden zien: fotoboeken, homevideo’s en andere persoonlijke spullen belanden zonder pardon op de schroothoop. Naar het uitzend-item

  • Door christ1954

ik vind dat de deurwaarder aansprakelijk is want hij haalt er ook de goede spullen uit en die worden verkocht cq meegegeven aan andere die alle spullen komen opruimen ze moeten persoonlijk spullen zoals papieren ,fotoboeken,en al dat soort materiaal in dozen doen en opslaan zodat de eigenaar,of het nou zijn schuld is of niet toch nog enig goed over heeft voor als het hem of hun straks beter gaat.

  • Door Eerde

Enkele jaren geleden ook gehad... Benedenwoning wordt ontruimd, 1 deurwaarder, 2 plisie piepeltjes, 3 man van een verhuisdienst/sjouwers, 1 slotenmakert en 1 makelaar. 8 Man dus, 'et moi'. Ik was gelukkig ! thuis, we staan op straat wat te praten met de hele groep.... de klok slaat 09:00, de ontruiming kan beginnen. Zet die slotenmakert een boor in mijn deur ! Omdat ik erbij was kon ik roepen: "STOP" anders was hij gewoon doorgegaan en was mijn hele woning leeg geweest, iets dat overigens met grof geweld ging, de schade is nog steeds zichtbaar. Dat kan dus zomaar, ondanks dat er vele verantwoordelijken bij staan te kijken...