Verschil in eigen bijdrage Wmo verdwijnt

wmbo-01-06-2018.jpg

Mensen die gebruikmaken van zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaan in de toekomst allemaal dezelfde eigen bijdrage betalen. Vanaf 1 januari 2019 betaalt iedereen 17,50 euro per vier weken.

De Wmo, waar de gemeentes voor verantwoordelijk zijn, is bedoeld om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Momenteel hangt de eigen bijdrage af van iemands inkomen en eventuele vermogen. Dat onderscheid verdwijnt dus vanaf volgend jaar.

Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat deze en andere maatregelen bedoeld zijn 'om de zorg en ondersteuning betaalbaar te houden voor mensen die te maken hebben met verschillende soorten van eigen bijdragen in de zorgwetten'. Het abonnementstarief, zoals Volksgezondheid het noemt, staat in het regeerakkoord.

'Bijdragen naar draagkracht'

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is kritisch over het plan. 'Het betekent dat er gebroken wordt met het principe 'bijdragen naar draagkracht', stelt de VNG. Mensen met hogere inkomens die huishoudelijke hulp nu zelf betalen, kunnen straks een beroep gaan doen op de gemeente. 'Dat gaat ten koste van de mensen die dit niet zelf kunnen regelen en betalen', zei de VNG vorige week nog na overleg met minister Hugo de Jonge.

Bron: ANP