Versobering aanvullende zorgpolissen

Verzekeraars halen de bezem door de aanvullende zorgpolissen. Vanaf volgend jaar is er bijvoorbeeld vrijwel geen verzekeraar meer die fysiotherapie onbeperkt vergoedt. Vooral ouderen en chronisch zieken moeten een groter deel van hun zorg zelf bekostigen na 1 januari 2014. Dit schrijft de Volkskrant.

Deze gegevens blijken uit een analyse van de aanvullende zorgpakketten van de vergelijkingssite www.zorgkiezer.nl. Volgens Peter Ruys, directeur van de website, 'worden de aanvullende pakketten volgend jaar duurder, maar krijgen verzekerden daar minder zorg voor terug.'

De premies voor het basispakket dalen in 2014 wel met gemiddeld 10 procent.

Aanvullende zorgverzekeringen betalen behandelingen die niet in het verplichte basispakket zitten, zoals fysiotherapie of tandheelkunde. De verzekeraars vinden deze behandelingen ook te duur worden voor de aanvullende polis en beperken de vergoedingen hiervoor. 

Sommige verzekeraars bieden zelfs niet langer hun meest uitgebreide aanvullende pakketten aan. Het gaat hier onder andere om Stad Holland, Interpolis en De Friesland. Volgens Ruys behoorden deze verzekeraars tot de laatsten die nog zulke uitgebreide aanvullende pakketten aanboden. 

Daling aanvullende verzekeringen

Oorzaak van de versoberingen zijn prijsbewuste jongeren die hun aanvullende verzekeringen opzeggen. Sinds 2006 is er een daling te zien die nog wel doorzet volgens de verzekeraars. Zonder de premies van de gezonde jongeren, die over het algemeen zelf amper zorg verbruiken, hebben de verzekeraars niet meer genoeg inkomsten om de volledige zorgconsumptie van ouderen te vergoeden.

Verschil hoogte premie tussen jong en oud

Achmea en VGZ bieden jongeren een substantieel lagere premie voor hun aanvullende verzekering dan de premie die zij ouderen aanbieden. Een 65-plusser betaalt volgend jaar bij Zilveren Kruis Achmea tot 268 euro meer (67 procent) voor een aanvullende verzekering dan een 18-jarige. Bij VGZ zijn de verschillen tussen jongeren en ouderen maximaal 50 euro.

Een andere optie dan het versoberen van pakketten of ouderen meer laten betalen, is dat verzekeraars de premies voor alle aanvullende verzekerden gelijkmatig verhogen. Geen van de grote verzekeraars die de premies voor 2014 heeft gepubliceerd, kiest hiervoor.

Radar besteedde vorige week aandacht aan aanvullende verzekeringen in de uitzending.

Bron: De Volkskrant