background branding

'Versterkingsoperatie gebouwen Groningen verloopt te traag'

Aardbeving-02092020.jpg

De versterkingsoperatie die gebouwen in Groningen veilig moet houden, verloopt veel te langzaam, oordeelt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). In een voortgangsrapport waarschuwt de toezichthouder, die de gaswinning en de gevolgen daarvan overziet, dat het in het huidige tempo nog twintig jaar gaat duren. Het kabinet wil de versterkingsoperatie versnellen.

'Het huidige tempo van de versterkingsopgave is onacceptabel omdat Groningers leven in een mogelijk onveilig huis', aldus SodM. 'Het is ook onacceptabel omdat het wachten, de onzekerheid en de voortdurende bevingen bij een deel van de bewoners tot veel stress en gezondheidsklachten leidt', voegt de toezichthouder daar aan toe.

Verzwakte gebouwen door gaswinning

Door aardbevingen, veroorzaakt door de jarenlange gaswinning in de provincie, zijn tal van gebouwen verzwakt. De overheid heeft al veel maatregelen genomen. Het grootste probleem is het tempo. Volgens het SodM loopt de versterking te traag, doordat diverse bestuurslagen telkens weer met elkaar in conclaaf moeten over de aanpak.

Crisisaanpak

De toezichthouder pleit voor een echte crisisaanpak, waarin de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) 'de eindverantwoordelijkheid en het bijpassende mandaat en bevoegdheden' krijgt. Het kabinet krijgt het advies om dit wettelijk vast te leggen. Anders gaat het volgens het Staatstoezicht niet lukken om de versterkingsoperatie rond 2025 af te ronden 'en bewoners weer perspectief te geven'.

Verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft woensdag haar handtekening gezet onder afspraken met onder meer de bouwsector om de versterkingsoperatie te versnellen. 'Met dit Bouwakkoord krijgen bewoners meer regie in handen en hebben ze sneller duidelijkheid over de versterking van hun woning', aldus de bewindsvrouw. Ze spreekt van 'een belangrijke stap om Groningen zo snel mogelijk veilig te maken'.

Ook voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland noemt het akkoord een 'mooie stap', die meer grote en kleine bouwbedrijven in staat stelt een bijdrage te leveren. 'Het is nu zaak om na deze ondertekening zo snel mogelijk opdrachten te verstrekken, zodat de bewoners in het gebied geholpen worden.'

Bron: ANP