background branding

'Verwijder laatste loden leidingen'

LodenLeidingen_06112019.jpg

In sommige huizen, vooral oude woningen met loden binnenleidingen, is het loodgehalte in het kraanwater te hoog. Dat kan een risico opleveren voor de gezondheid. Daarom adviseert de Gezondheidsraad de resterende loden leidingen te saneren. Ook in nieuwbouwhuizen kan het loodgehalte in het water in de eerste maanden hoger zijn.

Hoge blootstelling aan lood is vooral voor baby's (die flesvoeding krijgen), jonge kinderen en zwangere vrouwen niet goed. De Gezondheidsraad adviseert daarom nu alle resterende loden leidingen in oude woningen te saneren. Naar schatting zijn er nog tussen de 100.000 en 200.000 huizen met loden leidingen. Totdat dat is gebeurd, zouden de risicogroepen flessenwater moeten gebruiken.

Bewoners van nieuwbouwhuizen zouden de kraan in de eerste maanden steeds goed moeten doorspoelen voor gebruik. Nieuwe materialen, zoals onderdelen van leidingen en kranen, kunnen nog tijdelijk lood afgeven.

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk orgaan dat regering en parlement adviseert.

Bron: ANP