Verzekeraar Conservatrix failliet verklaard, wat betekent dit voor jou?

conservatrix-boeterente-verkeerd-berekenen-reactie.png

Deze week is verzekeraar Conservatrix failliet verklaard op verzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). Zo'n 70.000 polishouders blijven achter in onzekerheid. Wat kun jij als polishouder verwachten?

Het ging al een lange tijd niet goed bij Conservatrix. In 2017 werd het gedwongen overgenomen door Trier Holding B.V., waarmee een 'duurzame toekomst' zou zijn verzekerd. Dit bleek helaas niet het geval, want in 2019 en 2020 moest Conservatrix een negatief vermogen noteren. De Nederlandsche Bank die toezicht houdt op financiële instellingen kon na onderzoek niets anders doen dan het faillissement aanvragen. De rechtbank Amsterdam sprak op 8 december 2020 het faillissement uit. 

Wat betekent dit voor jouw polis?

Op dit moment is er nog veel onzeker over de situatie. Er zijn door de rechtbank curatoren aangewezen die het faillissement moeten afwikkelen en die nu onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Zo wordt er gekeken of de polissen kunnen worden overgenomen door een andere verzekeraar die financieel gezond is. Ook wordt er gekeken of (bepaalde) polishouders geld kunnen vorderen van Conservatrix. 

De curator heeft van DNB de opdracht gekregen om in eerste instantie te kijken of er een andere onderneming is die de polissen wil overnemen. Of deze kandidaat gevonden wordt is afhankelijk van de financiële positie van Conservatrix, de typen polissen en de eventuele belangstelling voor overname. Tevens moet deze overname voor polishouders voordeliger zijn dan wanneer de huidige bezittingen van Conservatrix over de polishouders zouden worden verdeeld. Als de polissen worden overgenomen kan het zo zijn dat je polisvoorwaarden worden gewijzigd. De rechtbank moet deze wijziging goedkeuren. 

Mocht het niet lukken om een andere (gezonde) financiële onderneming te vinden die Conservatrix wil overnemen, worden de bezittingen verdeeld over de polishouders. Dit zou voor polishouders nadelig zijn, omdat Conservatrix een tekort aan vermogen heeft, waardoor je dus sowieso minder krijgt uitgekeerd dan waar je eigenlijk recht op zou hebben. 

Omdat het onderzoek van de curatoren nog loopt, is het moeilijk te voorspellen wat er gaat gebeuren. Op korte termijn ontvangen de polishouders een persoonlijke brief waarin namens curatoren meer informatie zal worden verstrekt over het vervolg van het proces. Hierin staat onder andere of je nog gedekt bent en hoe het zit met de betaling van de premie.

Op de site van Conservatrix worden updates geplaatst. Hier vind je ook antwoord op de meestgestelde vragen. De curatoren zeggen zowel medio januari als medio februari 2021 een bericht op de site te plaatsen over de voortgang. In februari wordt medegedeeld hoe de situatie zal verlopen vanaf 1 maart 2021.

Op de site van het Verbond van Verzekeraars vind je meer informatie over wat er gebeurt bij een faillissement en wat dit betekent voor polishouders. 

'Evaluatie naar gang van zaken'

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij een onafhankelijke evaluatie wil laten uitvoeren naar de gang van zaken in de periode vanaf de overname door Trier. 'Daarbij zal het handelen van DNB, van het ministerie en de toereikendheid en effectiviteit van het wettelijk kader worden geëvalueerd. DNB en ik zijn voornemens de evaluatie te laten uitvoeren door een onafhankelijke partij.'