'Verzekeraars beter in opsporen fraude'

Door slimmer zoekwerk en betere controle brengen verzekeraars steeds meer frauduleuze claims aan het licht. Vorig jaar werden 2500 gevallen bewezen. Dat is een kwart meer dan in 2007, meldde het Verbond van Verzekeraars maandag.

'Wanneer er bijvoorbeeld een nieuw type smartphone uitkomt, dan zie je dat er meer kapotte oude mobieltjes worden gemeld. Zodra verzekeraars dat signaleren, zijn ze direct extra alert', legt een woordvoerder uit. 'Of als er autoschade wordt geclaimd die zou zijn ontstaan bij een aanrijding op een verlaten parkeerterrein midden in de nacht. Dan wordt onderzocht of daar niet een luchtje aan zit.'

De zegsman benadrukt dat het verschijnsel verzekeringsfraude afgelopen jaren niet is toegenomen. 'We hebben juist de indruk dat het door onze inspanningen iets afneemt.'

Binnen de branche bestaat ook een register, waarop alle namen staan van mensen die wel eens fraude hebben gepleegd of die iets anders op hun kerfstok hebben. Die lijst bevat al jaren rond de 19.000 namen.

Naar schatting zijn verzekeraars per jaar zo'n 900 miljoen euro kwijt aan frauduleuze claims. Die schade wordt doorberekend aan de consument. Zonder fraude zou ieder huishouden jaarlijks 150 euro minder aan premie hoeven te betalen.

Bron: ANP