background branding

Via een Wob-procedure informatie krijgen steeds lastiger voor burgers

wob-persbericht-15022021.jpg

Een pagina die grotendeels is zwart gelakt, maar waarop nog wel de woorden 'de', 'het' en 'een' leesbaar zijn. Of het verslag van een geluidsmeting, die door de gemeente gedaan is om vast te stellen of de hinder van een motorbaan boven de wettelijke grenzen komt, is geheel zwart gemaakt. Het zijn twee ridicule voorbeelden van wat burgers meemaken als ze een beroep doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). De voorbeelden komen vanavond aan bod in Radar.

'Hoewel burgers in Nederland tien tot twintig keer minder Wob-procedures voeren dan in Angelsaksische of Scandinavische landen, behoort Nederland de laatste jaren tot de slechtst scorende landen als het gaat om openheid door de overheid. Zo wordt onze beslistermijn van 56 dagen, toch al een van de traagste ter wereld, in ongeveer tachtig procent van het aantal zaken overschreden', aldus Wob-expert Roger Vleugels. Uit gegevens van de NVWA blijkt dat van de verzoeken die de NVWA in 2020 heeft afgehandeld, de gemiddelde behandeltijd zelfs zeven maanden was. In het overgrote deel van de gevallen werd de wettelijke termijn overschreden. 

Burgers die via een Wob-procedure informatie proberen los te krijgen van de overheid voelen zich tegengewerkt, gewantrouwd en niet serieus genomen. Vaak krijgen ze ten onrechte te horen dat documenten geheim zouden zijn, zijn gewist of niet bestaan. Om de burger de informatie te onthouden worden onterechte gronden gebruikt door lokale overheden. Radar laat vanavond enkele ervaringen zien en bespreekt deze met Roger Vleugels en Tweede Kamerlid Renske Leijten. 

Kijk het fragment uit de uitzending hieronder terug.

Burger loopt met het hoofd tegen de muur bij een beroep op de Wob

Alle reacties en meer informatie over de Wet openbaarheid van bestuur vind je via onderstaande link. 

Uitzending over Wob

Meer over