'Vleesgebruik in Nederland niet verder gedaald'

vlees-verkoop-even-hoog-201017.jpg

De Nederlander verbruikte in 2016 ongeveer evenveel vlees als in 2015, namelijk bijna 77 kilo (botten meegerekend) gemiddeld per persoon. Dat meldt de dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier op basis van onderzoek van Wageningen Economic Research. Van 2010 tot 2015 was er wel een dalende lijn.

Wakker Dier durft de daling van de afgelopen jaren en de stagnering van nu niet echt te verklaren. De club is in ieder geval niet blij met de jongste cijfers: 'De huidige vleesconsumptie is voor mens, dier en milieu niet houdbaar. Helaas laten deze cijfers zien dat dit besef in Nederland nog niet is doorgedrongen.'

Wakker Dier sluit echter niet uit dat recente berichten over en beelden van stalbranden en martelpraktijken in slachthuizen invloed zullen hebben op de cijfers over 2017.

6,5 miljoen varkens per jaar om onze honger te stillen

We aten vorig jaar 46 procent meer vlees dan het Voedingscentrum als maximum aangeeft, waarschuwt de bezorgde organisatie. 'De vleesconsumptie gaat niet alleen ten koste van de gezondheid van de grote vleeseters zelf. Zo gebruiken we meer dan 6,5 miljoen varkens per jaar om onze honger naar varkensvlees te stillen. We verorberen samen zo’n 141.000 kalveren en ruwweg 185 miljoen vleeskuikens.'

Reactie Wakker Dier

Wakker Dier noemt het 'absurd dat supermarkten ons blijven overspoelen met vleesreclames en dat de overheid geen actie onderneemt om de Nederlander minder vlees te laten eten.'

Varkensvlees wordt het meest gekocht: bijna de helft van het totaal. Daarna volgt pluimvee (bijna een derde en vooral kip) en vervolgens rundvlees (een vijfde).

Bron: ANP