background branding

Vliegen met waterpokken: mag dat?

vliegenmetwaterpokkenmagdat.jpg

Het is vakantie en je vertrekt op korte termijn naar het buitenland, met het vliegtuig. Wat moet je dan doen als je kind ineens waterpokken krijgt? Mag hij of zij dan nog wel de lucht in?

Waterpokken (varicella) is een besmettelijke kinderziekte. Over het hele lichaam ontstaan vlekjes en blaasjes. Vaak ook in de mond, in het haar en op de oogleden. De uitslag jeukt en kan gepaard gaan met lichte koorts. Het virus is overdraagbaar van mens op mens. De ziekteverschijnselen duren ongeveer tien dagen.


Omdat het virus overdraagbaar is op andere mensen, mag je er niet mee vliegen wanneer de waterpokken nog besmettelijk zijn. 95 procent van de kinderen die in Nederland opgroeien heeft waterpokken gehad, de meeste mensen krijgen maar één keer in hun leven waterpokken. Het is mogelijk dat waterpokken op latere leeftijd terugkomen in een andere vorm: gordelroos. In een vliegtuig kun je mensen die nog nooit waterpokken hebben gehad gemakkelijk besmetten.

Druppeltjes in de lucht

'Waterpokken is heel besmettelijk vanaf 2 dagen voor het optreden van huiduitslag totdat alle blaasjes een korstje hebben (meestal uiterlijk 7 dagen na het ontstaan van de blaasjes)', aldus het RIVM. Als iemand met waterpokken praat, niest of hoest komen er kleine druppeltjes met het virus in de lucht. Ademt een ander dit vervolgens in dat kan hij of zij ook besmet raken.

Advies: neem een medische verklaring mee

Vliegtuigmaatschappijen hanteren ieder een eigen beleid. Neem dus altijd vooraf contact op met de maatschappij waarmee je vliegt. KLM stelt bijvoorbeeld dat je mag vliegen met waterpokken, maar alleen wanneer de waterpokken (of blaasjes) ingedroogd zijn. Om onduidelijkheid te voorkomen, wordt een doktersverklaring aangeraden. Ook TUI stelt dat een kind dat geïnfecteerd is met waterpokken niet wordt geaccepteerd aan boord zonder doktersverklaring waarin staat dat het veilig is om te gaan vliegen. Transavia schrijft op haar website hetzelfde: zonder medische verklaring in het Engels waarin staat dat de ziekte niet (meer) besmettelijk is mag je niet vliegen. Ook mag de verklaring maximaal zeven dagen voor vertrek van de heenreis uitgegeven zijn en moet een arts deze hebben ondertekend.

Schiphol praat ook over een medische verklaring: 'Heeft je kind een besmettelijke ziekte als de bof, kinkhoest, mazelen of waterpokken? Dan heb je voor hem/haar een medische verklaring nodig, waarin staat dat het veilig is om te vliegen.'

'Fit to Fly verklaring vaak niet te krijgen bij eigen arts'

Deze medische verklaring, ook wel een 'Fit to Fly verklaring' genoemd, kun je vaak niet bij je eigen arts krijgen. Artsenfederatie KNMG legt op hun website uit waarom een behandelend arts geen 'geneeskundige verklaring' mag afgeven. Een eerste reden is dat een behandelend arts niet in een belangenconflict moet raken. Daarom moet er 'een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen', aldus KNMG. Daarnaast kan het zijn dat een behandelend arts niet op de hoogte is van welke punten van belang zijn bij de beoordeling.

Onafhankelijke arts

Alleen een onafhankelijke arts mag zo'n medische verklaring afgeven. Richt je dus tot een arts waarbij je kind niet onder behandeling staat. Indien nodig kan deze arts, uiteraard met jouw toestemming, gegevens en informatie opvragen bij je behandelend arts.

Besmet geraakt op de vakantiebestemming

Mocht je kind op de vakantiebestemming besmet raken, kan de arts van de alarmcentrale van je reisverzekering helpen. Ook kan de luchtvaartmaatschappij een arts aanwijzen die een verklaring opstelt of het veilig genoeg is om te vliegen.

Vanwege de kans op jeuk en ontstekingen is het aan te raden dat kinderen met waterpokken pas zwemmen als de blaasjes goed zijn ingedroogd.

Noot: Dit is een artikel uit juli 2017, gecontroleerd door de redactie op 3 juli 2019.

Bron: RIVM/Transavia/TUI/KLM/KNMG