background branding

Vlucht gemist door treinvertraging: recht op vergoeding?

treinvertraging-vlucht-gemist-09-08-2018-780.jpg

Als je je vliegtuig niet haalt omdat je trein vertraging heeft, kun je dan aanspraak maken op een vergoeding?

In beginsel moet je zelf rekening houden met vertragingen door openbaar vervoer of door file, vertelt Charlotte Meindersma van Charlottes Law. 'Net zoals ze ook vaak adviseren om twee uur van te voren op de luchthaven te zijn om door alle checks heen te kunnen komen. Heel vaak heb je die twee uur natuurlijk helemaal niet nodig, maar als je zelf besluit dat je met minder marge toe kunt en je haalt de vlucht niet, dan was dat je eigen risico.'

Op tijd vertrokken?

Maar hoe zit het dan als je wel op tijd van huis vertrokken bent? Volgens reizigersorganisatie Rover is betere wetgeving nodig die voorziet in een fatsoenlijke compensatieregeling voor reizigers. Die is er (nog) niet en daarom baseert Rover zich op uitspraken van de Geschillencommissie. Daaruit valt volgens de reizigersorganisatie op te maken dat vervoersmaatschappijen een zorgplicht hebben en dat reizigers die ruimschoots op tijd zijn vertrokken wel degelijk rechten hebben bij vertraging.

Wat kun je doen?

Ben je zelf bijtijds op pad gegaan, maar heb je toch je vlucht gemist door treinvertragingen? Rover adviseert om dan in eerste instantie een claim in te dienen bij NS. Wordt die afgewezen, dan kun je naar de Geschillencommissie Openbaar Vervoer stappen.

Bron: Charlotte's Law / Reizigersorganisatie Rover