VO-raad pleit voor minder lesuren en meer ontwikkeling docenten

school.jpg

Het aantal lesuren dat een leraar per jaar voor de klas staat, kan best wat minder. In plaats daarvan zouden docenten tijd en mogelijkheden moeten krijgen om eigen lessen te ontwikkelen en om de vakkennis uit te breiden. Daarvoor pleit voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad.

Scholen hoeven wat hem betreft niet te wachten op het definitieve advies van het Platform Onderwijs 2032, dat kijkt naar onderwijsvernieuwing.

'Onderwijs is niet alleen een lokaal met kinderen en een leraar ervoor'

'Vraag je af hoe effectief een extra lesuur is. Kwaliteit boven kwantiteit. We moeten heilige huisjes ter discussie durven stellen: het rooster, het aantal lesuren, de dominante sturing van bovenaf', aldus Rosenmöller maandag in een interview met Trouw. 'Leerlingen leren ook als ze zelfstandig aan het werk zijn, of tijdens een stage bij een bedrijf. Onderwijs is niet alleen een lokaal met kinderen en een leraar ervoor.'

Hoge werkdruk

Leraren in Nederland geven veel meer uren les dan hun collega's in het buitenland. Ze klagen volgens Rosenmöller terecht over de hoge werkdruk. Veranderingen moeten uit het veld zelf komen en niet van bovenaf worden opgelegd, ook om het leraarsvak aantrekkelijker te maken.

Meer flexibiliteit

Scholen moeten zelf bepalen of het lesrooster zoals we dat nu kennen op de schop gaat. 'Veranderen moet zorgvuldig, maar men mag best wat meer risico nemen en in kansen denken'', aldus Rosenmöller. 'De traditionele structuur heeft goed onderwijs opgeleverd. Maar als je de talenten van leerlingen meer centraal wilt stellen, heb je meer flexibiliteit nodig.'

Bron: ANP / Trouw