Voedselbanken bieden actief hulp aan

voedselbank-10-01-2019-780.jpg

De voedselbanken gaan komend jaar actief zoeken naar mensen die honger hebben, maar de voedselbank nog niet weten te vinden. Dat kan komen door schaamte, onbekendheid of laaggeletterdheid.

De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken denkt aan een reeks van maatregelen. Zo wordt een animatiefilm gemaakt met uitleg over de voedselbank, om mensen te bereiken die niet goed kunnen lezen. Ook wordt de samenwerking met andere hulpverlenende instanties verbeterd. En wie in acute nood zit, krijgt voortaan eerst eten mee. Pas in de weken daarna wordt dan gekeken of diegene in aanmerking komt voor voedselhulp.

Toelatingsnorm iets verruimd

Op plaatsen waar deze maatregelen eerder al werden genomen, was een aanzienlijke toename te zien van het aantal mensen dat een beroep doet op de voedselbank.

De toelatingsnorm wordt iets verruimd. Dat betekent dat mensen na aftrek van vaste lasten iets meer onder de streep mogen overhouden voor ze in aanmerking komen voor voedselhulp. Zowel het basisbedrag (135 euro) als het bedrag per persoon (90 euro) ligt 5 euro hoger dan in 2018.

Bron: ANP

Meer over