Voldoende ruimte om romantisch of seksueel intiem te zijn in verpleeghuis

romantiek-verpleeghuis-14-02-2018.jpg

Bijna de helft (49 procent) van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen ervaart voldoende privacy om romantisch of seksueel intiem te zijn. Een kleine percentage (14 procent) vindt dat niet. Dat staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat woensdag (Valentijnsdag) verschijnt.

Volgens het SCP wordt over intimiteit en seksualiteit bij ouderen vaak lacherig gedaan en er is weinig bekend over de behoeften en opvattingen van ouderen zelf. Omdat de politieke en maatschappelijke aandacht voor het onderwerp wel toeneemt, voerde het SCP een verkennend onderzoek uit.

Een op de zeven ondervraagde bewoners (15 procent) geeft aan romantisch of seksueel contact te missen. Volgens de onderzoekers hangt dat gemis niet zozeer samen met fysieke beperking, als wel met het negatief ervaren van de kwaliteit van het leven. 'Bewoners die het missen, zijn minder gelukkig, eenzamer, hebben meer psychische problemen, ervaren minder levenslust en zijn ook minder tevreden met het leven.'

De ondervraagden zijn goed te spreken over de diversiteit in de tehuizen. De overgrote meerderheid (82 procent) heeft het idee zichzelf te kunnen zijn. 91 procent heeft het idee dat hun levensovertuiging wordt gerespecteerd in de instelling. Homoseksuele, lesbische en biseksuele bewoners ervaren ook voldoende ruimte om zichzelf te zijn. 73 procent heeft geen enkele moeite met homoseksueel of lesbisch verzorgend personeel, 10 procent vindt die geaardheid wel vervelend.

Voor het onderzoek zijn 958 bewoners van 55 jaar en ouder geïnterviewd over hun ervaringen en oordelen.

Bron: ANP