background branding

Volle straten en piepende accu’s: veel overlast door deelscooters

Deelscooter_foto.jpg

Zorgen deelscooters voor overlast? Voor 92 procent van de respondenten van ons onderzoek is het antwoord hierop ‘ja’. 

Via het Radar Testpanel vroegen wij hen het volgende: ‘Sinds 2019 is het aantal elektrische deelscooters explosief gegroeid. Dit zijn scooters die je met app kunt huren om (korte) ritten te maken. Ervaar jij wel eens overlast van deze deelscooters?’ 

Parkeren een groot probleem

Op de bovengenoemde vraag konden, indien het antwoord ‘ja’ was, meerdere antwoorden worden gekozen. Maar liefst 85 procent van de deelnemers die in aanraking komt met deelscooters, geeft aan in ieder geval overlast te ervaren vanwege het parkeren. 

<span><span><span><span><span><span>Ze staan overal dwars op de stoepen in de groenstroken en soms liggen ze in de struiken</span></span></span></span></span></span>
Polldeelnemer

In de toelichting die participanten konden invullen, geven sommigen aan dat scooters op verschillende onhandige plekken worden geparkeerd of neergezet. Voorbeelden hiervan zijn het fietspad, midden op de stoep en voor iemands huisdeur. 

<span><span><span><span><span><span>Bij het sportveld staan de deelscooters op de invalideparkeerplaats, waar ik afhankelijk&nbsp; van ben</span></span></span></span></span></span>
Polldeelnemer

Meerdere participanten geven aan dat zij vanwege hun immobiliteit extra last ervaren. Zo laat een participant het volgende weten: ‘Lastig met een rolstoel, moet regelmatig de weg op om te passeren.’ Ook valt er te lezen dat er scooters worden neergezet op parkeerplekken die voor invaliden zijn bedoeld.

Toegenomen verkeersdrukte

Van alle participanten die te maken hebben met deelscooters geeft 13 procent aan in ieder geval last te hebben van toegenomen verkeersdrukte. Een van de participanten geeft aan dat de scooters soms in grote groepen achter elkaar rijden, zonder dat er ruimte wordt tussenruimte wordt gelaten.

Doordat ze per minuut betalen, rijden ze als gekken door rood......
Polldeelnemer

Ook laten meerdere participanten weten dat de scooters vaak over de stoep rijden. Iemand anders denkt dat ze vaker door rood rijden, omdat er per minuut moet worden betaald. Ook valt meermaals te lezen dat het gebrek aan geluid dat de scooters maken, als gevaarlijk wordt ervaren. Hierdoor horen voorbijgangers de scooter niet aankomen.

Andere vormen van overlast

Een andere optie die participanten konden invullen op de vraag of zij overlast hebben van deelscooters was: ‘Ja, anders (vul in)’. 12 procent maakte gebruik van deze optie. Hieruit kwamen verschillende verhalen naar voren. 

Kinderen weten hem van zijn plaats te slepen en vernielen ze
Polldeelnemer

Zo zijn er meerdere participanten die aangeven dat ze overlast ervaren van (deels) gesloopte of in de brand gestoken deelscooters. Ook is er deelnemer die overlast ervaart van piepende accu’s als ze bijna leeg zijn. Verder zijn er deelnemers van mening dat deelscooters bijdragen aan een minder fraai straatbeeld. 

Vind zoiets beter dan dat iedereen een eigen scooter koopt
Polldeelnemer

Niet iedereen is ontevreden met de deelscooters. Ongeveer 8 procent geeft aan geen overlast te ervaren van deelscooters. Een van de participanten laat weten dat dit een betere oplossing is dan dat iedereen los een scooter koopt. Waar het gebrek aan geluid door de ene participant wordt ervaren als gevaarlijk, is het voor een andere participant juist fijn dat ze minder geluid maken dan gewone scooters. Tenslotte is ook het gebruiksgemak een voordeel dat een andere participant aankaart. 

Over de poll over deelscooters

Van de in totaal 894 participanten gaf 8 procent aan niet in aanraking te komen met deelscooters. Deze participanten uitgesloten van het onderzoek, waardoor er 824 overblijven. De percentages zijn afgerond op hele getallen. 

Wil jij ook dat je mening en ervaringen gerepresenteerd zijn? Meld je aan voor het Radar Testpanel, een groep van ruim 75.000 consumenten door het hele land. Je ontvangt dan zo'n twee keer per maand een uitnodiging om mee te doen