Voordeel in woekerpolis niet doorberekend

Verzekeraars profiteren van het feit dat we langer leven en dat de overlijdensrisicoverzekeringen veel goedkoper zijn geworden. We betalen dus langer door, terwijl de kosten voor de verzekeraar lager zijn geworden. Daar merk je als woekerpolishouder echter niets van: deze voordelen worden niet doorberekend naar de consument. We blijven met z’n allen juist steeds méér betalen.

Volgens deskundigen kunnen verzekeraars de financiële voordelen makkelijk doorberekenen naar hun klanten. Deze woekerpolishouders kunnen zo’n ‘extraatje’ juist goed gebruiken. Door hun dure verzekering bouwen zij namelijk vaak niet voldoende kapitaal op om bijvoorbeeld hun huis af te lossen.

Herverzekeren

Simpel gezegd is het voor de verzekeraars goedkoper geworden om het overlijdensrisico te ‘herverzekeren’. De verzekeraar sluit namelijk op zijn beurt ook een verzekering af. De premie die de verzekeraar voor deze herverzekering betaalt, is de afgelopen jaren veel goedkoper geworden. Dat voordeel wordt niet doorberekend naar de houder van de woekerpolis.

De premie voor de overlijdensrisicoverzekering is steeds goedkoper geworden omdat we allemaal langer leven. Bij jouw woekerpolis is de tijd echter stilgezet, en wordt nog steeds met de oude levensverwachting gerekend. Bij de herverzekeraar loopt de teller wel gewoon op – en de premie dus naar beneden.

Er zijn nu nog zo’n 250.000 polissen van het ergste soort. Dit zijn zogenaamde leeglooppolissen. Mensen met zo’n polis bouwen vaak helemaal niets op: alle winst wordt namelijk opgegeten door het product zelf. Hoe dat werkt is een ingewikkeld proces, dat in de uitzending wordt uitgelegd.

Burgerinitiatief

Stichting Woekerpolisproces start een burgerinitiatief om verzekeraars bij wet te verplichten om dit voordeel wél door te berekenen.

Daarnaast wil Woekerpolisproces dat de overlijdensrisicoverzekering wordt losgekoppeld van de kapitaalpot, zodat de premie niet langer je opgebouwde kapitaal dat je binnen je woekerpolis hebt gespaard ‘opeet’.

Overstappen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft half oktober banken gevraagd beter mee te werken met mensen die van hun woekerhypotheek af willen. Mensen met een beleggingshypotheek, een geldlening waar een woekerpolis aan gekoppeld is, mogen niet belemmerd worden als ze naar een beter product over willen stappen.

Het gaat hier dan om zogenaamde verpande beleggingshypotheken. Dat zijn hypotheken waarbij de lening alleen verstrekt wordt als er een overlijdensrisicoverzekering is afgesloten. Deze verzekering keert bij overlijden rechtstreeks uit aan de bank.

De bank heeft de overlijdensrisicoverzekering verplicht gesteld en wil alleen geld lenen op basis van deze overlijdensrisicoverzekering. Zomaar overstappen naar een ander product is dan lastig.

Smoesjes

Vaak krijgen mensen die dit wel willen, om de schade van de woekerpolis te beperken, te maken met een aantal belemmeringen, of smoesjes, die worden opgeworpen door de bank, verzekeraar of tussenpersoon.

De AFM noemt in deze brief 12 van deze belemmeringen en benoemt daarnaast een alternatief. Voor consumenten kan dit handige informatie zijn, als je met je tussenpersoon in gesprek gaat. De brief van de AFM is hier te lezen.

Volgens de AFM is het belangrijk dat consumenten worden gestimuleerd om iets aan hun giftige polis te doen. Als de consument of de adviseur daar werk van maakt, dienen de banken geen belemmering te vormen, stelt de AFM.

Forumreacties

4
  • Door Radar

Verzekeraars rekenen bij woekerpolissen nog altijd in hun voordeel, en dat terwijl ze al zo vaak beterschap hebben beloofd. Radar laat zien dat de premies voor de levensverzekeringen in de woekerpolis worden berekend met de oude levensverwachting, terwijl al jaren bekend is dat we steeds langer leven en de kosten voor dit soort verzekeringen blijven dalen. De verzekeraar profiteert van deze nieuwe prijslijst, terwijl jij de oude, te hoge premie blijft betalen. De zoveelste aap uit de mouw in de woekerpolisaffaire. Dit en meer in Radar, maandag 24 november om 20:30 uur, bij de AVROTROS op NPO 1

  • Door eddy123

Mij is een beetje onduidelijk wat Radar precies bedoelt: Rekenen verzekeraars bij de compensatie-regelingen met de nieuwe premies, terwijl de oude nog worden betaald, OF rekenen verzekeraars in de huidige polissen de steeds lager wordende premies niet door? In het eerste geval: schande! In het tweede geval: de premie wordt niet alleen vastgesteld op basis van de huidige levensverwachting, maar ook op basis van de levensverwachting in de toekomst (dat hoort immers bij verwachting).

  • Door 16again

Mij is een beetje onduidelijk wat Radar precies bedoelt:
Dat is toch de bedoeling van teasers. 😀 hopelijk wordt dit 24-11 wel duidelijk