background branding

Voortaan één onafhankelijk taxateursinstituut voor woningtaxatie

Taxatie_06112019.jpg

Er komt één onafhankelijk instituut dat de taxaties van woningen valideert. Dat waren er vier, maar door een serie fusies en overnames zijn die de afgelopen tijd allemaal samengegaan. Die consolidatie moet de kwaliteit ten goede komen. De nieuwe organisatie neemt de naam van de bestaande organisatie Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) aan.

De taxateursbranche ligt al enige tijd onder een vergrootglas. Koopwoningen zouden stelselmatig te hoog worden gewaardeerd. Dat komt omdat taxateurs zich vaak laten leiden door de koopsom. Een onafhankelijk validatie-instituut zal de professionaliteit van de taxateurs verhogen, denken de fusiepartijen. Zo kan de organisatie taxateurs van betere data over woningen voorzien en op andere gebieden ondersteunen.

Verbetering kwaliteit dienstverlening

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) is blij met het samensmelten van de vier organisaties en denkt dat het de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komt. Ook makelaars- en taxateursorganisatie NVM ziet de fusie als een stap vooruit.

Bron: ANP