Vraag het Antoinette: Onduidelijke offerte

Karel van Veen heeft een aannemer opdracht gegeven voor de renovatie van zijn badkamer. Tijdens de verbouwing worden enkele wijzigingen doorgevoerd. Bij de afrekening brengt de aannemer €7500 in rekening, inclusief de post €1800 voor meerwerk. Dit vindt Karel erg veel. "Ik ben nooit akkoord gegaan met hogere kosten en de ondernemer heeft me ook nooit gezegd dat het duurder zou worden. Er staat ook niets van op papier. Moet ik dit betalen?"

Op zichzelf is het natuurlijk logisch dat indien er wijzigingen zijn die de aannemer extra uren kosten, dat dit werk ook betaald moet worden. Het is dan ook naïef om te denken dat er geen extra bedrag in rekening wordt gebracht. De ondernemer in kwestie had er goed aan gedaan om de opdrachten op papier te zetten zodat er van tevoren helderheid is. Het beste is om een onafhankelijke deskundige te laten beoordelen of de kosten voor meerwerk redelijk zijn in verhouding tot de verrichte werkzaamheden en om vervolgens een verdeelsleutel af te spreken. Eerder heeft de Geschillencommissie Klussenbedrijven in een soortgelijke zaak bepaald dat de kosten door beide partijen voor de helft moeten worden gedragen.