Vraag het Antoinette: Waternota van € 1300,-

Alex Steenbergen krijgt van het waterbedrijf een jaarnota van maar liefst 1300 euro. Het blijkt dat vijf jaar lang telkens maar 10% van het werkelijke verbruik in rekening is gebracht. Volgens het waterbedrijf komt dit door een softwarefout die niet alleen Alex heeft getroffen, maar ook 1000 andere klanten. Moet Alex nu deze rekening betalen?

In principe moeten consumenten voor hun verbruik van water betalen, maar als de meter niet minstens een keer in de drie jaar is opgemeten, geldt een andere regeling. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een nutsbedrijf de meter niet meer komt opnemen. Een meteropnemer langs sturen kan te duur zijn, maar het risico van verkeerde aflezingen, verkeerde opgave en niet verwerkte meterstanden of te lage schattingen mag niet bij de consument komen te liggen. Als de meter langer dan drie jaar geleden is opgemeten, mag het verbruik over deze periode niet in rekening worden gebracht. Alex en de 1000 andere klanten hoeven dus alleen het meerverbruik van de afgelopen drie jaar te betalen.