background branding

'Vraag naar thuiszorg en woonvormen voor ouderen zal sterk toenemen'

verpleegzorg-ouderen-28052019.jpg

De vraag naar thuiszorg en woonvormen speciaal voor ouderen gaat in Nederland waarschijnlijk sneller groeien dan in andere landen van de EU. Dat zegt het ING Economisch Bureau, op basis van een rapport waarvoor in in elf grotere EU-landen onderzoek is gedaan.

ING-economen verwachten dat de Nederlandse vraag naar thuiszorg en woonvormen voor senioren tot 2030 met respectievelijk 5 en 7 procent per jaar gaat toenemen, althans bij een aanhoudende economische groei. Dit is aanzienlijk meer dan de groei met 3,5 en 5,5 procent in de elf onderzochte EU-landen samen.

'Nederlandse ouderen tonen relatief vaak interesse in een aangepaste woonvorm en zijn bereid en in staat daar extra geld voor uit te trekken. Het inkomen en vermogen van Nederlandse ouderen is dan ook hoog ten opzichte van ouderen in andere grotere EU-landen.' Dit komt door de verhoudingsgewijs goede pensioenvoorzieningen en veel eigenwoningbezit. 'Bovendien stijgt het aantal ouderen in Nederland sneller dan elders', verklaart ING.

Vaker zorg en ondersteuning aan huis

In Nederland zijn specifieke woonvoorzieningen voor ouderen 'mede door de voorheen collectieve bekostiging van verzorgingshuizen' breed geaccepteerd, aldus ING. Nederlandse ouderen krijgen ook vaker zorg en ondersteuning aan huis dan senioren in andere landen. 'Dit heeft waarschijnlijk te maken met het Nederlandse systeem dat een relatief groot deel van de kosten voor thuiszorg en huishoudelijke hulp vergoedt.'

Bron: ANP